Verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu Nízkouhlíková stratégia

Účelom prerokovania správy o hodnotení vplyvov je oboznámenie sa s výsledkami hodnotenia vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie. Verejné prerokovanie sa uskutoční v zasadacej miestnosti č. 310 Úradu Košického samosprávneho kraja dňa 10. 11. 2021 o 9:00 hod.

Košický samosprávny kraj ako obstarávateľ zabezpečuje vypracovanie strategického dokumentu, ktorým je Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. V súčasnom období je spracovaný strategický dokument Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja a Správa o hodnotení jeho vplyvov na životné prostredie.

Po dohode a v spolupráci s Okresným úradom v Košiciach preto podľa § 11 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej iba zákon) župa zvoláva verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja.

Účelom prerokovania správy o hodnotení vplyvov je oboznámenie s výsledkami hodnotenia vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie. Verejné prerokovanie sa uskutoční v zasadacej miestnosti č. 310 Úradu Košického samosprávneho kraja dňa 10. 11. 2021 (streda) o 9:00 hod. Informácia o verejnom prerokovaní sa v súlade s § 11 ods. 4 zákona zároveň zasiela príslušnému orgánu, dotknutým orgánom verejnej správy a dotknutým obciam.

V rámci aktuálne platných pravidiel COVID automatu si Vás dovoľujeme upozorniť na: Verejné prerokovanie bude realizované v prezenčnej forme v súlade s aktuálne platným Covid automatom a jeho opatreniami pre hromadné podujatie. Z vyššie uvedených dôvodov, si Vás preto dovoľujeme požiadať, aby ste svoj záujem o účasť na verejnom prerokovaní nahlásili na adrese: petra.zahumenska@vucke.sk najneskôr do 09. 11. 2021. Upozorňujeme, že nahlásenie účasti je povinné z dôvodu zabezpečenia kapacitných a hygienických opatrení.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 29.10.2021 08:54
Upravené: 31.01.2022 15:14

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001