V Moldave od 13. decembra suchou nohou medzi vlakom a autobusom

Prvý terminál integrovanej osobnej prepravy začne fungovať od nedele 13. decembra v Moldave nad Bodvou. Bude slúžiť pre železničnú, autobusovú, individuálnu automobilovú, cyklistickú a pešiu dopravu. Cestujúci budú môcť medzi jednotlivými dopravnými systémami prestúpiť tzv. „suchou nohou“.

Terminál integrovanej osobnej prepravy Moldava nad Bodvou, mesto (TIOP) je pilotným projektom na Slovensku. Je financovaný zo štátneho rozpočtu, rozpočtu Železníc SR a z Operačného programu Doprava 2007 – 2013 z prioritnej osi 4 – Infraštruktúra integrovaných dopravných systémov. Prijímateľom finančnej pomoci a investorom stavby boli ŽSR. Celková cena za dielo je 6 725 511 eur.

Moldavský terminál je vybavený jednotným informačným, kamerovým a zvukovým systémom, parkoviskom pre automobily, stojanmi na bicykle, bezbariérovým prechodom pre imobilných cestujúcich. Na zlepšenie dopravného spojenia je zabezpečená koordinácia prestupov medzi vlakovými a autobusovými spojmi. Cestujúci dostanú k dispozícii stručný cestovný poriadok, zverejnený je aj na internetových stránkach dopravcov a samosprávy. Terminál poskytne infraštruktúrny základ pre funkčný a trvalo udržateľný integrovaný dopravný systém v regióne Východné Slovensko. Vytvorí podmienky na zatraktívnenie verejnej osobnej prepravy, minimalizovanie negatívnych vplyvov, ktoré so sebou prináša rast individuálnej dopravy a ponúkne občanom miest a obcí z priľahlého regiónu udržateľnú alternatívu v preprave osôb.

Od 13. decembra 2015 začne premávať v úseku Košice – Moldava nad Bodvou, mesto sedem párov vlakov, počas víkendov a sviatkov šesť párov vlakov. V nadväznosti na ne budú vypravované autobusy do obcí. Do prevádzky na uvedenej trati budú nasadené motorové jednotky typu 813 a 913. V prípade potreby bude železničný dopravca reagovať ponukou vyššej kapacity motorových jednotiek. Zároveň v spolupráci so spoločnosťou U. S. Steel Košice je zabezpečená vnútrozávodová doprava zo železničnej zastávky Hutníky, pretože vlaky od 13. decembra umožnia odvoz a návoz na pracovné zmeny o 6h., 14h., 18h, 22h. zo smeru Moldava nad Bodvou a späť. Na základe dopytu bude U. S. Steel upravovať rozsah vnútrozávodovej dopravy. Koordinácia dopravných spojení verejnou osobnou dopravou je upravená tak, aby bol zabezpečený prestup na nadväzujúce spoje v Moldave nad Bodvou, Veľkej Ide a na železničnej zastávke Hutníky.

Na predajných miestach je cestujúcim k dispozícii spoločný cestovný poriadok verejnej osobnej dopravy, v ktorom sú uvedené všetky dopravné spojenia železničnej a autobusovej dopravy. Informácie o dopravnom spojení aj s prestupmi je možné získať aj na oficiálnych internetových stránkach dopravcov www.eurobus.sk, www.slovakrail.sk, www.cp.sk, www.mojbus.sk, www.vucke.sk

Stavebné práce na termináli sa začali v októbri 2014, ukončené boli v septembri 2015. Projektovú dokumentáciu pre realizáciu stavby „ŽSR, Terminál integrovanej osobnej prepravy Moldava nad Bodvou mesto“ spracovalo združenie METROPROJEKT – SUDOP, ktorého členmi sú METROPROJEKT Praha a.s., generálnym projektantom bola spoločnosť SUDOP PRAHA a.s. Dopravnú stavbu realizovala TSS GRADE a. s., v spolupráci s Koľajovými a dopravnými stavbami s. r. o. Košice. Správcom terminálu sú Železnice SR a autobusový dopravca eurobus, a. s., ktorý je prevádzkovateľom tých častí terminálu, ktoré slúžia potrebám autobusovej dopravy.

Stavba TIOP spĺňa požiadavky na zaistenie interoperability Európskeho železničného systému v zmysle zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach. Terminál Moldava nad Bodvou, mesto je zaradený podľa štandardov ako typ „C“ so 400 – 1000 cestujúcimi za hodinu.

Technické informácie TIOP Moldava nad Bodvou, mesto:
Počet koľají v termináli Moldava nad Bodvou, mesto             2 koľaje
Užitočná dĺžka koľaje                                                          250 m
Nástupisko umiestnené pri jednej z koľají                            130 m
Zastrešenie železničného nástupiska                                      80 m
Počet parkovacích miest pre cyklistov                                  120
Počet nástupných stanovíšť autobusov                                   7
Počet výstupných stanovíšť autobusov                                   2
Počet parkovacích miest pre autobus                                    10
Počet parkovacích miest pre osobné automobily                    83
(taxi, krátkodobé státie, osoby so zníženou pohyblivosťou)

Ďalšie informácie nájdete na našom webe v časti Doprava/Integrovaný dopravný systém.

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.12.2015 09:52
Upravené: 22.11.2021 14:27

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001