Terminál Moldava nad Bodvou

Terminál integrovanej osobnej prepravy Moldava nad Bodvou, mesto (TIOP) je v rámci Slovenskej republiky pilotným projektom, financovaným z Operačného programu Doprava 2007 – 2013, v ktorom boli prijímateľom finančnej pomoci Železnice Slovenskej republiky (ŽSR). Terminál umožní cestujúcim lepší prístup k železničnej doprave a zároveň nahradí súčasnú nevyhovujúcu autobusovú stanicu.
Cieľom terminálu je poskytnúť infraštrukturálny základ pre funkčný a trvalo udržateľný integrovaný dopravný systém v regióne Východné Slovensko.
Pre lepšie využitie terminálu a skvalitnenie životného prostredia v meste Moldava nad Bodvou je plánovaná výstavba križovatky na ceste I/16 (I/50) mimo intravilánu mesta.
Terminál bude slúžiť pre železničnú, autobusovú, individuálnu automobilovú, cyklistickú a pešiu dopravu, pričom prestupovanie cestujúcich medzi jednotlivými dopravnými systémami je riešené takzvanou „suchou nohou“, teda pohodlnejšie. Miesto prestupu je vybavené jednotným informačným, kamerovým a zvukovým systémom, parkoviskom pre osobné automobily, stojanmi na bicykle, bezbariérovým priechodom pre imobilných cestujúcich.

Od zmeny cestovných poriadkov 13.12.2015 bol do prevádzky uvedený Terminál integrovanej osobnej dopravy Moldava nad Bodvou, mesto (TIOP) a v úseku Košice – Moldava nad Bodvou, mesto začalo premávať 7 párov vlakov. Dovtedy premávali medzi Košicami a Moldavou nad Bodvou 4 páry osobných vlakov, s pokračovaním do Turne nad Bodvou, ktoré nezachádzali do centra mesta Moldava nad Bodvou. Na trati sú v prevádzke motorové jednotky typu 813 a 913. Železničný dopravca nasadí do prevádzky v prípade potreby väčšiu kapacitu vlakov.
Spracovaná štúdia „Dopravný model obsluhy územia verejnou dopravou Košice – U. S. Steel – Moldava nad Bodvou“ uvádzala navýšenie počtu párov vlakov na 17 párov vlakov denne.
KSK rokuje s MDV SR vo veci zvýšenia dopravných služieb na 11 párov vlakov a usiluje o zlepšenie dopravných spojení a dopravnej obslužnosti územia. Pri 11 párov vlakov by tak bolo zabezpečené zlepšenie dopravného spojenia v najviac požadovaných časových polohách (návoz a odvoz na pracovné zmeny v Košiciach a dopravu žiakov do a zo škôl). 

Na prestupných miestach Veľká Ida (smer Rešica) a Moldava nad Bodvou je cestujúcim k dispozícii nadväzná pravidelná prímestská autobusová doprava.
Spoločný cestovný poriadok verejnej osobnej dopravy, v ktorom sú uvedené všetky dopravné spojenia železničnej a autobusovej dopravy z obcí v spádovom území, nájdu cestujúci na predajných miestach.
Informácie o dopravnom spojení aj s prestupmi je možné získať aj na internetových stránkach:
www.eurobus.sk
www.slovakrail.sk
www.cp.sk
www.mojbus.sk
(aktuálne meškanie a poloha autobusov)

Tlačová správa k Terminálu integrovanej osobnej prepravy Moldava nad Bodvou, mesto je dostupná tu.

 

 

 

 

Autor/zdroj: Ing. Miroslav Fazekaš, PhD., Ing. Peter Šmihuľa
Zverejnil: Ing. Miroslav Fazekaš, PhD.
Vytvorené: 04.06.2018 08:08
Upravené: 04.06.2018 10:30

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Via Carpatia