Terminál Moldava nad Bodvou

V rámci Operačného programu doprava 2007 - 2013 z prioritnej osi 4 – Infraštruktúra integrovaných dopravných systémov sú Železnice Slovenskej republiky konečným prijímateľom nenávratnej finančnej pomoci z Kohézneho fondu EÚ.
Stavba Terminálu integrovanej osobnej prepravy (ďalej „TIOP“) spĺňa požiadavky na zaistenie interoperability Európskeho železničného systému v zmysle zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Z hľadiska železničnej dopravy slúži stavba ako železničná stanica. Budova terminálu zároveň slúži ako stanica verejnej autobusovej dopravy. 
Na základe „Určenia štandardov technicko–prevádzkového riešenia podoby terminálu integrovanej osobnej dopravy“ je terminál Moldava nad Bodvou zaradený podľa štandardov ako typ „C“, špičková frekvencia cestujúcich: 400 – 1000 cestujúcich za hodinu.
Terminál od 13. decembra 2015 zabezpečuje prestup cestujúcich medzi železničnou, autobusovou, individuálnou automobilovou, cyklistickou a pešou dopravou v spádovom území miest Košice, Moldava nad Bodvou a západnej časti okresu Košice - okolie. 

Terminál slúži pre železničnú, autobusovú, individuálnu automobilovú, cyklistickú a pešiu dopravu, pričom prestupovanie cestujúcich medzi jednotlivými dopravnými systémami je riešené takzvanou „suchou nohou“. Miesto prestupu je vybavené jednotným informačným, kamerovým a zvukovým systémom, parkoviskom pre osobné automobily, stojanmi na bicykle, bezbariérovým priechodom pre imobilných cestujúcich.

Technické informácie TIOP Moldava nad Bodvou, mesto
a) Počet koľají v termináli Moldava nad Bodvou, mesto - 2 koľaje
b) Užitočná dĺžka koľaje - 250 m
c) Nástupisko umiestnené pri jednej z koľají - 130 m
d) Zastrešenie železničného nástupiska - 80 m
e) Počet parkovacích miest pre cyklistov - 120
f) Počet nástupných stanovíšť autobusov - 7    
g) Počet výstupných stanovíšť autobusov - 2     
h) Počet parkovacích miest pre autobus - 10
i) Počet parkovacích miest pre osobné automobily (taxi, K+R, osoby so zníženou pohyblivosťou) - 83
j) Rozmery budovy terminálu - 21x17 m
k) Svetlá výška v hale - 4,5 m
l) Celková výška budovy - 6,5 m
m) Bezbariérový prechod pre imobilných občanov;
n) Prístrešok pre cestujúcich;
o) Jednotný informačný systém, 
p) Jednotný bezpečnostný kamerový systém, 
q) Jednotný hlasový systém.


Od zmeny cestovných poriadkov 13.12.2015 bol do prevádzky uvedený Terminál integrovanej osobnej dopravy Moldava nad Bodvou, mesto (TIOP) a v úseku Košice – Moldava nad Bodvou, mesto začalo premávať 7 párov vlakov. Dovtedy premávali medzi Košicami a Moldavou nad Bodvou 4 páry osobných vlakov, s pokračovaním do Turne nad Bodvou, ktoré nezachádzali do centra mesta Moldava nad Bodvou. Na trati sú v prevádzke motorové jednotky typu 813 a 913. Železničný dopravca nasadí do prevádzky v prípade potreby väčšiu kapacitu vlakov.
Obsaditeľnosť motorových jednotiek je 83 miest na sedenie a celkový počet cestujúcich 190. V prípade potreby bude železničný dopravca reagovať ponukou vyššej kapacity a zavedie do prevádzky motorové jednotky typu 861
Spracovaná štúdia „Dopravný model obsluhy územia verejnou dopravou Košice – U. S. Steel – Moldava nad Bodvou“ uvádzala navýšenie počtu párov vlakov na 17 párov vlakov denne.
KSK rokuje s MDV SR vo veci zvýšenia dopravných služieb na 11 párov vlakov a usiluje o zlepšenie dopravných spojení a dopravnej obslužnosti územia. Pri 11 párov vlakov by tak bolo zabezpečené zlepšenie dopravného spojenia v najviac požadovaných časových polohách (návoz a odvoz na pracovné zmeny v Košiciach a dopravu žiakov do a zo škôl). 

Na prestupných miestach Veľká Ida (smer Rešica) a Moldava nad Bodvou je cestujúcim k dispozícii nadväzná pravidelná prímestská autobusová doprava.
Spoločný cestovný poriadok verejnej osobnej dopravy, v ktorom sú uvedené všetky dopravné spojenia železničnej a autobusovej dopravy z obcí v spádovom území, nájdu cestujúci na predajných miestach.
Informácie o dopravnom spojení aj s prestupmi je možné získať aj na internetových stránkach:
www.eurobus.sk
www.zssk.sk
www.cp.sk
www.ubian.sk
(aktuálne meškanie a poloha autobusov)

Tlačová správa k Terminálu integrovanej osobnej prepravy Moldava nad Bodvou, mesto je dostupná tu.

 

 

 

 

Autor/zdroj: Ing. Miroslav Fazekaš, PhD., Ing. Peter Šmihuľa
Zverejnil: Ing. Miroslav Fazekaš, PhD.
Vytvorené: 04.06.2018 08:08
Upravené: 18.11.2020 14:34

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról