Fond malých projektov podporil cezhraničné festivaly, workshopy aj športový kemp

Projekty v slovensko-maďarskom pohraničí si rozdelili dokopy vyše 308-tisíc eur.

Zelenú dostalo ďalších sedem slovensko-maďarských projektov, ktoré upevnia cezhraničné partnerstvo. Z Fondu malých projektov získali od 20- do 50-tisíc eur. Fond zastrešuje Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia, ktorého zakladateľom je Košický samosprávny kraj a ktoré už od roku 2013 spája spoločné historické a kultúrno-jazykové tradície Košického kraja a maďarskej župy Borsod-Abaúj-Zemplén.

Jedným z príkladov jedinečnej spolupráce je Fond malých projektov, ktorý podporuje menšie zámery v regiónoch. Na oboch stranách slovensko-maďarskej hranice majú čo ponúknuť a keď spoja sily, profituje z toho celý región. „Som rád, že Košický samosprávny kraj môže aj takýmto spôsobom podporiť projekty miestnych samospráv, cirkví či neziskových organizácií, ktoré sa realizujú súčasne na území Slovenska aj Maďarska. Jedným z nich je napríklad spoločný festivalový cyklus v obciach Füzér a Krásnohorské Podhradie, ktoré preslávili unikátne hrady. Podujatia v stredovekom štýle - Deň hradu Füzér a Hradné hry Krásnohorské Podhradie - ponúknu rôzne aktivity pre všetky vekové kategórie. Okrem historického predstavenia sa bude klásť dôraz na prezentáciu gastronómie regiónu, a to v rámci Hradných hier na Krásnej Hôrke a festivalu Pálinka v obci Füzér. Fanúšikov informačných technológií zasa zaujme projekt TABLAB, na ktorom spolupracuje združenie Tabačka Kulturfabrik. Jeho cieľom je zvýšiť teoretické, ale aj praktické digitálne zručnosti u sociálne znevýhodnených skupín. TABLAB tvoria mladí, inovatívne zmýšľajúci profesionáli, ktorí sa s mladými ľuďmi zo Slovenska a Maďarska podelia o svoje poznatky v oblasti virtuálnej reality, audiovizuálnej techniky či zvuku a hudobnej kompozície,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Tých, ktorí vedia oceniť kvalitné víno, poteší projekt Degustácia vín bez hraníc, ktorý prepojí subjekty pôsobiace v oblasti cestovného ruchu a podporí vinárstva z miest Košice a Szerencs. Súčasťou projektu sú workshopy, vytvorenie image-filmu a brožúry Karta chutí. Vďaka nej sa cezhraniční návštevníci jednoducho zorientujú v ponuke miestnych vinárstiev. Podporiť pracovné príležitosti u zdravotne znevýhodnených má projekt organizácií Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezeteö a Slovenského Červeného kríža, ktorý chce vytvoriť efektívny rámec spolupráce medzi partnerskými organizáciami na podporu integrácie ľudí so zdravotným postihnutím na trhu práce.

Vďaka podpore z Fondu malých projektov a spolupráci medzi Európai Határvárosok Korlátolt Felelősségű Európai Terűleti Egyűttműködési Csoportosulás a mestom Veľké Kapušany sa zvýši aj dopravná bezpečnosť detí. Cieľom je tiež motivovať deti na na bezpečnú jazdu na bicykloch, čím sa zníži znečistenie ovzdušia. Na športový kemp sa môžu tešiť deti a mládež od 11 do 18 rokov z ekonomicky menej rozvinutých regiónov pohraničnej oblasti, ktorý budú realizovať Extreme Trail Hungary Sportegyesulet a TJ Družstevník Lipovník. Informovanosť v prihraničnom regióne pomôže zvýšiť projekt Reportéri bez hraníc medzi Zemplén TV a OZ Pro LOGOS. Cieľom je vytvoriť 15 cezhraničných televíznych magazínov, ktorých reportáže budú informovať o každodennom verejnom, kultúrnom živote a miestnych politických pomeroch. Súčasťou projektu je aj vytvorenie dvojjazyčnej webovej stránky, kde sa občania môžu informovať o dianí v regióne.

Fond malých projektov podporil projekty v rámci Prioritnej osi 4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti. Výzva bola otvorená od 17. mája do 17. júna 2022. Miestne samosprávy, školy, cirkvi aj neziskové organizácie spadajúce do východnej programovej oblasti (Košický kraj, Banskobystrický kraj a župy Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád a Szabolcs-Szatmár-Bereg) mohli žiadať o finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške od 20- do 50 000 eur.

Autor/zdroj: Michal Hudák, hovorca predsedu KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 11.08.2022 14:00
Upravené: 08.02.2023 12:53

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001