Aktuality z roku 2016

29.12.2016

Aktuálne výzvy: Integrovaný regionálny operačný program (IROP)

       
Cieľom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) je prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb regiónov, miest a obcí.
 
22.12.2016

Výzva na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy IROP-PO2-SC223-2016-14

       
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje dňa 22.12.2016 " Výzvu na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní ". Výzva je označená kódom IROP-PO2-SC223-2016-14
 
21.12.2016

Výzva na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy IROP-PO2-SC223-PZ-2016-3

       
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje dňa 21.12.2016 " Výzvu na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní ". Výzva je označená kódom IROP-PO2-SC223-PZ-2016-3
 
14.12.2016

Informačné semináre k výzve na predkladanie projektových zámerov k rozšíreniu kapacít materských škôl (IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1)

       
Odbor SO pre IROP Košického samosprávneho kraja a Informačno-poradenské centrum Košického samosprávneho kraja zorganizovali v dňoch 8.12.; 9.12. a 13.12.2016 v priestoroch Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach, Mestského kultúrneho strediska v Michalovciach a Mestského úradu v Spišskej Novej Vsi informačné semináre k výzve na predkladanie projektových zámerov pre rozšírenie kapacít materských škôl (IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1)v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.
 
06.12.2016

AKTUALIZÁCIA č. 1 k výzve na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1

       
AKTUALIZÁCIA č. 1 k výzve na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, špecifický cieľ 2.2.1. - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl.
 
06.12.2016

Príručka pre žiadateľa o NFP, verzia 1.5

       
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zverejnilo novú verziu " Príručky pre žiadateľa o NFP, verziu 1.5 " z Integrovaného regionálneho operačného programu.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4] 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 06.09.2021 10:05
Upravené: 06.09.2021 10:10

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001