Príručka pre žiadateľa o NFP, verzia 1.5

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zverejnilo novú verziu " Príručky pre žiadateľa o NFP, verziu 1.5 " z Integrovaného regionálneho operačného programu.

" Príručku pre žiadateľa o NFP, verziu 1.5 " z Integrovaného regionálneho operačného programu nájdete na linku :  www.mpsr.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 06.12.2016 06:00
Upravené: 22.08.2018 11:11

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Informačno-poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy