Informačné semináre k výzve na predkladanie projektových zámerov k rozšíreniu kapacít materských škôl (IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1)

Odbor SO pre IROP Košického samosprávneho kraja a Informačno-poradenské centrum Košického samosprávneho kraja zorganizovali v dňoch 8.12.; 9.12. a 13.12.2016 v priestoroch Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach, Mestského kultúrneho strediska v Michalovciach a Mestského úradu v Spišskej Novej Vsi informačné semináre k výzve na predkladanie projektových zámerov pre rozšírenie kapacít materských škôl (IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1)v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.

Viac informácií nájdete na linku : Informačno-poradenské centrum pre EŠIF

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 14.12.2016 06:00
Upravené: 06.09.2021 10:10

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine