Informačné semináre k výzve na predkladanie projektových zámerov k rozšíreniu kapacít materských škôl

Informačno-poradenské centrum Košického samosprávneho kraja zorganizovalo v spolupráci s Odborom SO pre IROP v dňoch 8.12, 9.12 a 13.12 v priestoroch Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach, Mestského kultúrneho strediska v Michalovciach a Mestského úradu v Spišskej Novej Vsi informačné semináre k výzve na predkladanie projektových zámerov pre rozšírenie kapacít materských škôl v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.

Informačných seminárov sa zúčastnili zástupcovia obcí, súkromného sektora, neziskových organizácií a cirkví. V jednotlivých blokoch seminára boli predstavené náležitosti a podmienky oprávnenosti vyhlásenej výzvy, informácie pre vypracovanie projektového zámeru. Zároveň boli načrtnuté možnosti financovania projektov z oblasti školstva z výziev z iných operačných programov, ktorých vyhlásenie sa očakáva v budúcnosti. V závere účastníci seminárov vyplnili dotazníky, prostredníctvom ktorých Informačno-poradenské centrum zisťuje záujem o témy školení do budúcnosti, prípadne pripomienky na zlepšenie samotného informovania.

 

 

 

 

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Ing. Kamil Kubík
Vytvorené: 13.12.2016 06:00
Upravené: 07.06.2017 15:25

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról