Regionálna inovačná stratégia 2012

Vstupná analýza inovačného prostredia Košického samosprávneho kraja je prvým z radu postupných krokov, ktoré Košický samosprávny kraj - odbor regionálneho rozvoja, plánovania a implementácie projektov bude realizovať v nasledujúcich dvoch rokov. Pôjde o podrobné monitorovanie, kvantitatívne a kvalitatívne hodnotenie o dosiahnutom pokroku v oblasti inovačného prostredia a konkurencieschopnosti podnikov so špecifickým dôrazom na malé a stredné podniky v kraji.

 

Vzhľadom k tomu, že každá analýza má limitovanú časovú platnosť a vypovedaciu schopnosť, bude ju potrebné ešte doplniť a spresniť koncom roka 2012. Pôjde o aktualizáciu údajov z Eurostatu za rok 2011 pre Východné Slovensko a kvalitatívne hodnotenie zmien, ktoré s istým oneskorením oproti plánu prebiehajú v našich inovatívnych domácich MSP a univerzitách. Materiál poslúži ako dôležitý vstupný podklad pre vypracovanie kvalitatívne novej Regionálnej inovačnej stratégie KSK pre obdobie 2013 - 2020. V súčasnosti je viac než zrejmé, že hospodárske a finančné základy globálnej ekonomiky a ekonomiky Eurozóny sa na začiatku tejto dekády 2010 - 2020 zásadne zmenili. Na tieto radikálne zmeny a výzvy musíme flexibilne a kompetentne zareagovať pomocou aktuálnych analýz a nových politík ak chceme, aby Košický samosprávny kraj a Slovensko v tejto tvrdej hospodárskej súťaži sa mohli úspešne posunúť dopredu. Posun dopredu v inovačnej, hospodárskej a fiškálnej politike znamená aktívne hľadať v spolupráci s našimi partnermi z akademického a podnikateľského prostredia také regionálne inovatívne riešenia, ktoré budú posilňovať našu vlastnú regionálnu inovačnú kultúru a hospodársku výkonnosť. Táto politika musí byť konformná s agendou EU 20-20, s Národným programom reforiem vlády SR pre obdobie 2012 - 2016 a najlepšími skúsenosťami, ktoré sme získali z medzinárodných projektov.

Regionálna inovačná stratégia Košického samosprávneho kraja 2012 - analytická časť (vstupná analýza)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 28.12.2012 19:18
Upravené: 08.11.2022 09:35

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001