IKT profil Košického samosprávneho kraja 2012

Vypracovanie IKT profilu Košického samosprávneho kraja je aktivitou, ktorá bola schválená v rámci plánu aktivít združenia Košice IT Valley (ďalej len „IT Valley“) na rok 2011. IKT profil vypracoval Košický samosprávny kraj (člen IT Valley) na základe prieskumu aktuálnych dostupných analytických odborných materiálov, štatistík a informácií. Časť IKT profilu bola vypracovaná na základe firemného a univerzitného dotazníkového prieskumu členov IT Valley a vybraných stredných škôl.

Na základe prieskumno-vyhodnocovacej časti IKT profilu KSK bude vypracovaná regionálna investičná brožúra v slovenskej, anglickej a nemeckej jazykovej mutácii v tlačenej verzii aj na CD. Brožúra bude dôležitým marketingovo-komunikačným nástrojom Košického kraja a IT Valley s podnikateľskou verejnosťou a IT investormi mimo regiónu Košického samosprávneho kraja, ale môže poslúžiť aj pri motivácii študentov k štúdiu informatiky. Poskytne aktuálne informácie o podnikateľskej, vzdelávacej a výskumno-vývojovej ponuke Košického kraja v oblasti IKT.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 28.12.2012 19:21
Upravené: 08.11.2022 09:36

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001