Aktualizácia analýzy za roky 2006-2008

Za účelom skvalitnenia investičného prostredia, zvýšenie zamestnanosti a zlepšenie dynamiky ekonomicko-sociálneho rozvoja KSK bola vypracovaná Analýza súčasného stavu investičného prostredia Košického samosprávneho kraja – stav k 30.09.2008.

Analýza súčasného stavu investičného prostredia Košického samosprávneho kraja – stav k 30.09.2008 je aktualizovanou verziou pôvodnej analýzy, ktoré bola vypracovaná v roku 2006 s finančnou podporou Európskeho sociálneho fondu v rámci realizácie projektu „Zlepšenie podmienok pre príliv priamych zahraničných investícií do regiónu Košického kraja- PROFIK“.

Cieľom analýzy je dôkladné zmapovanie investičného prostredia a následná pomoc pri formulácií investičných politík, ktoré zabezpečia dynamickejší rast ekonomického prostredia regiónu s cieľom zvýšiť objem zahraničných investícií v regióne Košického samosprávneho kraja.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 28.12.2012 13:53
Upravené: 08.11.2022 09:35

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001