Investičné prostredie

Energetická politika KSK

       
Materiál predkladaný na základe uznesenia vlády SR, ktorá na svojom rokovaní dňa 11. januára 2006 prerokovala a schválila návrh Energetickej politiky SR. Uznesením č. 29/2006 v bode D.4. odporučila predsedom samosprávnych krajov rozpracovať energetickú politiku SR do regionálnych energetických politík.
 

Stratégia rozvoja ľudských zdrojov v KSK na roky 2006 - 2013

       
Tento dokument je nástrojom systémového riadenia rozvoja ľudských zdrojov (RĽZ) a tiež určitým ukazovateľom smerov pre všetky aktivity v regióne v oblasti RĽZ. Identifikuje prioritné smery RĽZ, v ktorých sa odrážajú špecifická Košického samosprávneho kraja.
 

Aktualizácia analýzy za roky 2006-2008

       
Za účelom skvalitnenia investičného prostredia, zvýšenie zamestnanosti a zlepšenie dynamiky ekonomicko-sociálneho rozvoja KSK bola vypracovaná Analýza súčasného stavu investičného prostredia Košického samosprávneho kraja – stav k 30.09.2008.
 

Register investičných príležitostí

       
Register prináša prehľadne usporiadané údaje (aj s odkazmi na podrobnejšie informácie) o priemyselných parkoch a iných miestach vhodných pre investovanie. Potenciálnym investorom umožňuje porovnanie rôznych príležitostí a výber tej najvhodnejšej.
 

Investičný profil KSK

       
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja sa na svojich rokovaniach pravidelne zaoberá stavom investičného prostredia KSK, o ktorom informuje správa predkladaná Odborom regionálneho rozvoja a plánovania na Úrade KSK. Pravidelná aktualizácia investičného prostredia a možností investovania v Košickom kraji je nevyhnutná vzhľadom k pomerne intenzívnym zmenám v ekonomickom prostredí, v hospodárskej i legislatívnej oblasti.
 
Strana: [1]  [2]  [3] 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 11.09.2013 12:40
Upravené: 11.09.2013 12:41

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Dopravné informácie