Workshop k projektu NUCLEI – Life science ekosystém v Košickom kraji

Dňa 28.11.2017 sa na Úrade Košického samosprávneho kraja, v spolupráci s klastrom AT+R, uskutočnil prvý zo série workshopov zameraných na tvorbu výskumného a inovačného ekosystému, ktorého cieľom je zlepšenie medzi-sektorovej komunikácie a spolupráce medzi technologickým svetom a sociálnym svetom so špecifickým zreteľom na prácu so skupinou obyvateľstva nad 55 rokov alebo skupinou zdravotne hendikepovaných.

Umožnili nám to dva projekty ELISE z oblasti Life Scienca a NUCLEI z oblasti Industry 4.0 a umelej inteligencie podporovaných programom Interreg Central Europe a Interreg Europe, ktorých KSK sa aktívne zúčastňuje. Na prvom workshope ako aj ďalších, ktoré pripravujeme v roku 2018 odborníci z kraja z oboch hore uvedených oblastí v rámci moderovaného a produktívneho dialógu budú skúmať potenciál návrhov a styčných tém. Tento riadený proces v konečnom dôsledku povedie k vytváraniu aliancií pre prenos technológií, k vzniku nových inovatívnych firiem a podpore smart technológií a ich využitiu pre kvalitný život u mnohých obyvateľov Košického kraja. Všetko je to spojené s predvídaním budúceho vývoja v súvislosti s demografickými zmenami a nástupom digitálnych a inteligentných technológii v kraji. Demografická predikcia jasne hovorí jasne hovorí, že v roku 2030 každý druhý občan nášho kraja dosiahne vek 50 rokov a viac. Ide o veľkú sociálnu a ekonomickú výzvu, na ktorú sa musíme začať pripravovať už teraz.

V rámci prezentácii odborníkov z Technickej Univerzity v Košiciach (ďalej aj TUKE) z katedry automatizácie a robotiky a aj z katedry informatiky a umelej inteligencie sme mali možnosť oboznámiť sa s radom inovatívnych projektov, ktoré môžu generácii starších ľudí ale i hendikepovaným pomôcť a udržať si potrebnú kvalitu života. Ide o MonAMI PLATFORMU z dielne prof. Ing. Dušana Šimšíka, PhD., doc.Ing. Aleny Galajdovej, PhD. (TUKE) zameranú na zvyšovanie kvality života seniorov aplikáciou IKT a senzorových systémov. Táto platforma umožní plniť tieto úlohy AMIpal- pripomenutie udalosti (lieky, stretnutia, návšteva lekára), CareIP- alarm, zariadenie na krku, alebo ruke, po stisnutí tlačítka (v ohrození) nastane v priestore hlasná komunikácia cez telefón, Monitor pohybu – ak otec do 8:00 hod nevstal z postele a v spálni nenastal pohyb, systém zaslal sms synovi, Snímač teploty – ak klientka zabudla v nejakej izbe otvorené okno, systém zaslal sms dcére o tom, v ktorej miestnosti je okno otvorené a ako tam klesla teplota.

Ďalšou perspektívnou aplikáciu je použitie dátovej rukavice Cyber Glove II a robotickej ruky MechateRobot ako súčasti  robotického invalidného vozíka pre zdravotne hendikepovaných občanov, ktorú vyvíjajú a testujú na katedre Robotiky a automatizácie. Obrovský posun pri vytváraní nových služieb na báze cloudu a inteligentného robota pri starostlivosti o starších občanov sa podaril tímu prof. Ing. Petra Sinčáka, CSc. (TUKE) s jeho projektom Social and Cloud Robotics. Takýto sociálny robot už v súčasnosti vie robiť: cvičenia so seniormi (Alzheimer) zamerané na myslenie, cvičenie mozgu. To pomáha odbremeniť terapeutov od veľkého množstva terapeutických cvičení, sociálny robot môže vykonávať ťažkú prácu za nich. Že je to možné sme videli na videu z testovania v súkromnom DSS v Rožňave a veľmi dobé reakcie seniorov pri spolupráci s robotom. Tento koncept sa dá použiť aj pri deťoch s rôznymi špecifickými problémami.

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 11.12.2017 14:00
Upravené: 28.12.2021 11:17

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001