Výzva na pripomienkovanie časti PHRSR na roky 2022 – 2027

Výzva na pripomienkovanie úvodnej a analytickej časti dokumentu Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2022 – 2027 (s výhľadom do roku 2030).

V súvislosti s ukončením spracúvania úvodnej a analytickej časti strategického dokumentu v oblasti regionálneho rozvoja s názvom: Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2022 – 2027 (s výhľadom do roku 2030) oznamujeme, že daná časť dokumentu bola zverejnená na našom webe za účelom verejného pripomienkovania.

Prípadné pripomienky, podnety a návrhy môžete posielať formou vyplnenia excel tabuľky na mailové adresy: katarina.rosicova@vucke.sk a barbora.kovacova@vucke.sk, najneskôr do 01.06.2022, kedy bude verejné pripomienkovanie ukončené.

Autor/zdroj: Ing. Dominika Kováčová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 06.05.2022 14:39
Upravené: 24.01.2023 16:00

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001