Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko

Ministerstvo zahraničných vecí a obchodu Maďarska ako Riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Národným orgánom v Slovenskej republike, spoločne vyhlasujú výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko.

Predmetom výzvy sú nasledovné prioritné osi:

PO1 - Príroda a kultúra

 • Špecifický cieľ 1.1 Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti
  • Spoločný rozvoj kultúrneho dedičstva
  • Spoločný rozvoj prírodného dedičstva
  • Spoločný rozvoj turistických atrakcií

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

 • Špecifický cieľ 4.1 Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce a rozšírenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi
  • Budovanie inštitucionálnych kapacít
  • Spoločný rozvoj nových cezhraničných služieb

Trvanie výzvy: 12. septmebra 2019 – 16. decembra 2019

Indikatívny rozpočet finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja dostupných vo výzve je 27 500 000 EUR.

Všetky informácie a súvisiace dokumenty sú zverejnené na webovej stránke programuzverejnenej výzvy.

Autor/zdroj: Spoločný technický sekretariát Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 02.10.2019 15:00
Upravené: 28.12.2021 11:43

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001