Výzva na predkladanie návrhov v programe ENI

Dňa 15. februára 2017 Úrad vlády Maďarska, ako riadiaci orgán programu cezhraničnej spolupráce ENI HU-SK-RO-UA vyhlásil prvú výzvu na predkladanie projektových návrhov.

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného program ENI cezhraničná spolupráca Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014-2020.

Indikatívna alokácia prvej výzvy je 22 miliónov eur v štyroch prioritách programu:

  • Priorita 6.1: Trvalo udržateľné využívanie životného prostredia v prihraničnej oblasti  - zachovanie prírodných zdrojov, opatrenia na zníženie emisií skleníkových plynov a znečistenia riek
  • Priorita 7.1: Rozvoj dopravnej infraštruktúry za účelom zlepšenia mobility osôb a tovaru
  • Priorita 7.2: Rozvoj IKT infraštruktúry a šírenia informácií
  • Priorita 8.1: Podpora spoločných aktivít pre prevenciu prírodných a človekom spôsobených katastrof a spoločné postupy v núdzových situáciách

Prvá výzva je otvorená pre veľké infraštruktúrne projekty s rozpočtom presahujúcim 2,5 milióna eur.

Výzva je jednokolová a je otvorená do 15. novembra 2017 (14.00 SEČ).

Podrobné informácie o výzve nájdete v Príručke pre žiadateľa.

Pracovným jazykom programu je angličtina, z tohto dôvodu sa projekty predkladajú v anglickom jazyku.

Viac informácií o programoch cezhraničnej spolupráce nájdete TU.

 

 

 

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 03.03.2017 11:00
Upravené: 28.12.2021 10:59

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001