Výzva pre hodnotiteľov v Programe cezhraničnej spolupráce ENI Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina

Program cezhraničnej spolupráce ENI Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina vyhlásil Výzvu pre hodnotiteľov pre výber kvalifikovaných a skúsených odborníkov, ktorí sa zapoja do Zoznamu hodnotiteľov programu. Zoznam hodnotiteľov je vytvorený na obdobie rokov 2017-2020 a v prípade potreby bude aktualizovaný.

                                      
Cieľom výzvy je pozvať záujemcov, ktorí majú dostatočné skúsenosti a znalosti v oblasti cezhraničnej spolupráce, regionálneho rozvoja, sektorových oblastí, ktoré sú predmetom programu, ako aj tých čo poznajú špecifiká hraničného regiónu.

Hodnotitelia vybraní zo zoznamu poskytnú pomoc programu pri hodnotení projektových žiadostí podaných v rámci 1. a 2. výzvy programu.

Do Zoznamu hodnotiteľov budú zahrnutí kandidáti, ktorí spĺňajú požiadavky a spĺňajú výberové kritériá. Procesu posudzovania sa zúčastnia iba hodnotitelia zapísaní v Zozname hodnotiteľov. Aby boli žiadatelia oprávnení, musia spĺňať kritériá uvedené v zadávacích podmienkach ktorá je pripojená k tejto výzve, ktoré obsahujú aj ďalšie dôležité údaje týkajúce sa úloh, ktoré sa majú plniť.

Žiadosti sa musia predložiť do 15. januára 2018.

Podrobné informácie o výzve ako aj podmienky a spôsob podania žiadostí sú uvedené na webovej stránke programu.

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 19.12.2017 11:00
Upravené: 28.12.2021 11:18

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001