Spolupráca KSK na projekte KapaCITY – podpora integrácie cudzincov na lokálnej úrovni

Predseda Košického samosprávneho kraja podpísal Memorandum o spolupráci pri realizácii projektu konzorcia mimovládnych organizácií a vybraných samospráv s názvom KapaCITY – podpora integrácie cudzincov na lokálnej úrovni.

Projekt spája 4 hlavné slovenské organizácie občianskej spoločnosti, ktoré sa venujú téme integrácie cudzincov v rôznych oblastiach (Liga za ľudské práva, o.z., Centrum pre výskum etnicity a kultúry, Marginál, o.z., Nadácia Milan Šimečku), Úniu miest Slovenska a 4 zapojené samosprávy (Košický samosprávny kraj (KSK), mesto Bratislava, mesto Banská Bystrica a mesto Trnava), ktoré chcú zintenzívniť svoju činnosť vo vzťahu k štátnym príslušníkom tretích krajín žijúcich na ich území.

„Ciele projektu smerujú k širokému rozvoju odborných kapacít samospráv, k prenosu dobrej praxe na lokálnej, regionálnej ale aj na národnej úrovni a so zahraničím, k rozvoju komunikačných zručností samospráv tak, aby sa na lokálnej úrovni podporilo začleňovanie cudzincov a k podpore samospráv v tom, aby sa služby poskytované cudzincom stali stabilnou súčasťou ich aktivít. Zároveň chceme inšpirovať aj iné samosprávy k podobným aktivitám a činnostiam a väčšiemu zapojeniu do témy integrácie ŠPTK,“ uviedla Petronela Naygová z Odboru regionálneho rozvoja, územného plánovania a životného prostredia Úradu KSK.Hlavným cieľom projektu je rozvoj odborných, sieťovacích, koordinačných, advokačných a komunikačných kapacít lokálnych aktérov v oblasti integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín, ako aj vytvorenie know-how a mechanizmov na lokálnej úrovni, ktoré zabezpečia implementáciu integračných opatrení aj po skončení projektu. Výstupom projektu budú mnohé benefity pre samosprávy, cudzincov žijúcich na danom území a tiež pre miestne obyvateľstvo. Dátum realizácie projektu je od 1.1.2018 – 31.12.2020.

Autor/zdroj: Petronela Nagyová
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 29.06.2018 10:00
Upravené: 28.12.2021 11:36

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001