Rozhýbme kraj v participácii

Odborný program otvorila panelová diskusia o participácii iniciovanej inštitúciami.

Streda, 22. novembra 2023 patrila na Úrade Košického samosprávneho kraja participácii a spolupráci verejných inštitúcii s odbornou ale aj širokou verejnosťou. Konala sa totiž odborná konferencia o participácii pod názvom Rozhýbme kraj v participácii.

Veľkolepé priestory Východoslovenského múzea privítali hostí konferencie z radov miest a obcí, štátnych inštitúcii, občianskych združení, aktivistov a občanov, ktorým spolupráca, dialóg a veci verejné nie sú ľahostajnými. Pozvanie prijal podpredseda Košického samosprávneho kraja pán Mgr. Ladislav Lörinc ako aj zástupcovia z Úradu splnomocnenca vlády SR pre občiansku spoločnosť a spoločnosť Participation factory v Českej republiky.

Odborný program otvorila panelová diskusia o participácii iniciovanej inštitúciami. Bol predstavený projekt participácie na národnej a regionálnej úrovni a príbeh zavedenia a etablovania koordinátoriek participácie na Úrade KSK.

V ďalšej časti dostali slovo príklady „Dobrej praxe v regiónu“ . V oblasti vzdelávania to boli prezentácie Karpatskej nadácie, Inovačného centra Košického kraja a platformy „Dotvor sa“. V participácii pri podpore občianskej spoločnosti predstavili svoje aktivity: Iniciatíva poď na dvor, OZ SOSNA a projekty Čas spomaliť a Výmenníky.

Na záver programu dostali slovo koordinátorky participácie Košického samosprávneho kraja, ktoré predstavili participatívne procesy realizované na Úrade KSK počas roku 2023. Konferencia sa niesla v priateľskej atmosfére, počas prestávok účastníci diskutovali a vyslovili uznanie, že Úrad vyššieho územného celku ako verejná inštitúcia nielen podporuje ale hlavne realizuje riadenú, zmysluplnú a odbornú participáciu ako súčasť svojej agendy.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 30.11.2023 08:45
Upravené: 25.01.2024 10:14

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001