Rozhýbaný kraj v Participácii

PartiParty to je názov odbornej konferencie, ktorú zorganizoval národný projekt Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík II. v Bratislave, ktorá sa konala v dňoch 10. 8. -11. 8.2 023.

Neformálna, ale odborná konferencia ponúkla priestor pre zdieľanie poznatkov, skúseností, ako aj pestrofarebný mix živých príbehov na tému participácia, praktickú skúšku metód a foriem zapájania verejnosti. Sú tu zahrnuté externé panely, workshopy, interaktívny prezentačný cyklus spojený s participatívnym formátom práce s účastníkmi, brainstorming, ideaton a iné.

Košický samosprávny kraj na konferencii zastupovali koordinátorky participácie KSK, ktoré v bloku s názvom: Zo života regiónov prezentovali a referovali o prebiehajúcich participatívnych procesoch na Úrade Košického samosprávneho kraja. Podvečer prvého dňa konferencie neformálne diskutovali  s účastníkmi, ale aj s ostatnými koordinátorkmi  z Prešovského, Banskobystrického, Nitrianského a Žilinského samosprávneho kraja  na tému: Ako zavádzať participáciu v prostredí úradov. Živo a otvorene  hovorili aké nástrahy, víťazstva ale aj  prehry zaznamenali  na ich takmer dvojročnej ceste optimalizácie riadenia participatívných procesov na župách. Táto diskusia bola zaujímavá a podnetná hlavne pre zástupcov z iných inštitúcií, ktorých zaujímali naozaj konkrétne kroky participácie v prostredí štátnej a verejnej správy.

Večer  10.8.2023 bol v záhrade Vodárenského múzea venovaný expertnej diskusii: Choreografie zmeny: V ozvenách reality, alebo Kam kráčaš, Slovensko? S účastníkmi živo diskutoval splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti pán Filip Vagač, pedagóg a sociológ Michal Vašečka, novinár Richard Dírer a expertky Elena Kriglerová a Zuzana Vasičáková Očenášová.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.08.2023 14:00
Upravené: 25.01.2024 10:14

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001