Župa sprostredkovala eurofondy na rozšírenie vodovodu v Ploskom

Práce za viac ako 1, 1 milióna eur by mal stavebník ukončiť do konca tohto roka, vďaka nim sa k už existujúcemu vodovodu pripojí ďalších 300 obyvateľov.

Vďaka Integrovanému regionálnemu operačnému programu (IROP) župa pomohla získať financie pre dostavbu vodovodu v obci Ploské a jej časti Ortáše. Košický samosprávny kraj je sprostredkovateľom pre žiadateľov o prostriedky z eurofondov.

„Teší má, že župa opäť stojí pri takom dôležitom projekte. Aj v dnešnej dobe je v kraji bez napojenia na verejný vodovod približne 40 obcí. Tento problém má korene ešte v minulosti, no žiaľ, doposiaľ naň doplácajú stovky východniarov. V tomto smere môže župa pomôcť iba pri vybavovaní eurofondov. Vďaka projektu, ktorý štartuje v Ploskom-Ortášoch, získa priame napojenie na vodovod ďalších približne 300 miestnych obyvateľov. Prívod vody a nový vodojem bude po rokoch skutočnosťou, a to do konca roka 2023,“ uviedol riaditeľ Úradu Košického samosprávneho kraja Boris Bilčak.

V samotnej obci už vybudovali vodovod, pričom zdrojom pitnej vody je vodná nádrž Starina. Obec Ploské je súčasťou skupinového vodovodu Chrastné – Kráľovce – Ploské – Rozhanovce – Hrašovík. Akumuláciu pitnej vody zabezpečuje vodojem v Kráľovciach. Vodovod je v majetku obce a prevádzkuje ho Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. (VVS). Novovybudovaná sieť potrubí v časti obce Ortáše bude preto napojená na už existujúci vodovod v Ploskom. Výsledkom bude komplexné a efektívne vyriešenie zásobovania vodou pre ďalších východniarov. Nový vodovod zároveň odstráni riziko kontaminácie vody rôznymi škodlivými látkami.

Stavbári začnú s výkopovými prácami, realizáciou odvodňovacích žľabov, vodovodných prípojok, elektrických rozvodov, vybudovaním šácht, čerpacej stanice, ako aj samotného vodojemu či odpadového potrubia.

Ploské-Ortáše-vodovod a Ploské-Ortáše-prívod vody a vodojem – to je ďalší z projektov Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., ktorým sa vytvoria kvalitatívne lepšie životné podmienky pre obyvateľstvo. Prispeje k podpore vyváženého regionálneho rozvoja prostredníctvom zvyšovania konkurencie schopnosti regiónu a v neposlednom rade bude znamenať zvýšenie celkovej životnej úrovne miestneho obyvateľstva,“ povedal generálny riaditeľ VVS Stanislav Prcúch.

Košický samosprávny kraj bol súčasťou podobného projektu v obci Kluknava na Spiši, išlo o rozšírenie pôvodného vodovodu v obci. Práce sa skončili v roku 2022 a vďaka nim má pripojenie na verejnú vodovodnú sieť ďalších viac ako 500 obyvateľov.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.02.2023 11:35
Upravené: 11.01.2024 15:41

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001