Župa prijíma opatrenia na úsporu energií

Kraj vidí zmysel v udržateľných riešeniach s dlhodobým efektom.

Košická župa reaguje na prehlbujúcu sa energetickú krízu a rast cien energií. Okrem súboru opatrení v krajských kultúrnych zariadeniach, ktoré Úrad KSK predstavil nedávno, pracuje župa aj na projektoch, ktoré zabezpečia nižšiu energetickú náročnosť jej budov. Košický samosprávny kraj, rovnako ako všetky samosprávy zavádza krátkodobé dočasné úsporné opatrenia, skutočný zmysel však župa vidí v takých riešeniach, ktoré môžu mať efekt z dlhodobého udržateľného hľadiska.

„Naším cieľom je získať čo najviac prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, kde popri zmierneniu dopadov na zmenu klímy a zelenej transformácii vieme čerpať dotáciu aj na obnovu budov pri súčasnom zlepšení ich energetickej hospodárnosti. Okrem toho s naším odborom sociálnych vecí pripravujeme aj Energy Performance Contract-y, čo sú projekty garantovanej energetickej služby. Tie vedú k rekonštrukciám našich sociálnych zariadení, kde implementujeme najnovšie štandardy energetickej úspornosti. Verejná súťaž na dodávateľov už prebieha v štyroch našich zariadeniach sociálnych služieb,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. Postupne by sa tak obnovy v rámci projektu garantovanej energetickej služby mali dočkať zariadenia sociálnych služieb DSS LidwinaHarmonia v Strážskom, DSS Subsidium v Rožňave a DSS Idea v Prakovciach.

Mimo projektu Energy Performance Contract župa realizuje rekonštrukcie už v troch ďalších zariadeniach, kde je rovnako cieľom aj zvýšenie energetickej efektívnosti. Práce už napríklad v zariadení sociálnych služieb DSS Jasanima v Rožňave, v zariadení v Baškovciach a v najbližších dňoch by k nim malo pribudnúť aj zariadenie v Kráľovciach. Tri projekty v celkovej hodnote vyše 3,3 milióna eur financuje Košický samosprávny kraj z úveru Európskej investičnej banky a z vlastných zdrojov. Sociálne zariadenia dostanú zateplené fasády aj strechy, úniky tepla by mali eliminovať nové okná,  dvere i podlahy, výmenou prejdú tiež vodovodné potrubia a kotly. Zavádzať sa budú aj alternatívne zdroje energie ako solárne panely na ohrev vody. Tie by mali pribudnúť na strechách župných budov, na ktorých ich bude možné inštalovať.

Na podobné projekty sa pripravuje aj Správa majetku KSK, ktorá sa bude zameriavať na objekty budov bývalých polikliník, kde stále prebieha poskytovanie zdravotných služieb. Z plánu obnovy chce župa financovať realizáciu rekonštrukcií so znížením energetickej náročnosti aj na viacerých stredných školách v Michalovciach, Košiciach, ale aj Spišskej Novej Vsi či Krompachoch. Okrem energetických opatrení, súvisiacich so stavebnou činnosťou, oddelenie energetiky Úradu KSK pripravuje aj obstarávanie na spoločný nákup energií pre všetky organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja s cieľom zaviesť efektívny energetický manažment a spoločným nákupom zatlačiť na zníženie nákupnej ceny za energetické komodity. Dopomôcť k tomu má Krajská energetická agentúra, ktorú chce župa založiť po vzore Česka a Rakúska, kde obdobné agentúry pomáhajú samosprávnym krajom s energetickým manažmentom a získavaním dotácií zo strany štátu či EÚ.

Za veľmi dôležité považuje KSK aj investovanie do inovácií a technológií, ktoré dokážu pre kraj zabezpečiť čiastočnú energetickú sebestačnosť. „Košický samosprávny kraj ako prvý vypracoval vlastnú vodíkovú stratégiu, je kľúčovým dokumentom pre využívanie vodíkových technológií. Pripravujeme zavedenie vodíkových autobusov, ktorých výrobu a odbyt zabezpečí  spoločnosť KOSIT a.s. Máme s ňou už podpísané memorandum o spolupráci. Tento zelený zdroj energie chceme vyrábať z tepla, ktoré vzniká zhodnocovaním nerecyklovateľného odpadu, aj z fotovoltaických zdrojov. Vyrobený vodík plánujeme použiť ako palivo na napĺňanie vodíkových autobusov v prímestskej autobusovej doprave,“ dodal župan.

Kraj chce na svojom území taktiež rozvinúť potenciál geotermálnej energie. Krajský vrt v Čižaticiach má veľký potenciál všestranného využitia, okrem toho rekreačného a medicínskeho by mal slúžiť aj na energetické účely s využitím geotermálneho prameňa s teplotou viac ako 126 ºC.

Autor/zdroj: Michal Hudák
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 05.01.2023 12:40
Upravené: 11.01.2024 14:04

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001