Župa požiada o 9 mil. eur na Vodíkové údolie, schválilo zastupiteľstvo

Zastupiteľstvo KSK schválilo aj založenie spoločnosti Autobusová doprava KSK, ktorá sa postará o obnovou vozidlového parku prímestských autobusov ekologickými vozidlami, najmä vozidlami s nulovými emisiami. Rozhodovalo aj o ďalšom osude Kreatívneho centra. 

Košický samosprávny kraj sa zapojí do výzvy, vďaka ktorej môže spolu s partnermi získať 9 miliónov eur na budovanie základov vodíkového ekosystému regiónu z programu Horizon, konkrétne jeho časťou riadenou Clean Hydrogen Partnership Joint Undertaking. Vodíkové Údolie. v Košickom kraji bude jedinečné a pre celú EÚ veľmi dôležité kvôli jeho cezhraničnému partnerskému presahu na Ukrajinu, Zakarpatskú oblasť, kde sa bude zelený vodík v budúcnosti vyrábať vo veľkých objemoch a transportovať prerobenou vysokotlakovou plynovou infraštruktúru cez Slovensko do ďalších krajín EU, tak ako to bolo a je pri zemnom plyne. Preto si názov nášho údolia vyslúžil označenie EastGateH2EU  Mandát na podanie žiadosti do výzvy spoločnosti Clean Hydrogen Partnership JU dnes odobrilo Zastupiteľstvo KSK.

„Na tomto projekte pracujeme už niekoľko rokov, vidíme v ňom nové šance pre východ. Podmienkou Vodíkového údolia je vyrábať takzvaný zelený vodík – teda udržateľným spôsobom. Ideálne, ak sa spotrebúva v mieste svojej výroby, čo náš projekt zahŕňa. Dodanie zelenej energie bude spočiatku zabezpečovať spoločnosť Kosit a.s., no kraj pracuje na viacerých alternatívach budovania vlastných obnoviteľných zdrojov energie, ktoré v budúcnosti zabezpečia spotrebu elektrolyzéra. Za výrobu zeleného vodíka je zodpovedná spoločnosť W2H2 KSK s.r.o., kde sú kraj aj Kosit polovičnými vlastníkmi. O prevádzku čerpacích staníc na vodík prejavila záujem a stala sa projektovým partnerom vo vodíkovom údolí spoločnosť Dalitrans. Košický samosprávny kraj plánuje zakúpiť autobusy na vodíkový pohon a robí všetko preto aby mali autobusy zabezpečený stabilný a cenovo udržateľný zelený vodík súbežne s ich uvedením do prevádzky. Sme opäť o malý krok bližšie k tomu, aby sme s pomocou finančných prostriedkov z Európskej komisie premenili východ na Košický zelený (k)raj,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. Cieľom tejto výzvy je vyvinúť a demonštrovať malé Vodíkové údolie. Výzva je koncipovaná ako projektové konzorcium, ktoré má obsahovať minimálne dvoch zahraničných partnerov.

Poslanci rozhodli aj o ďalšom osude Kreatívneho centra, na ktoré župa po niekoľkoročnej komunikácii so štátom získala 19 miliónov eur. Po rokoch náročných príprav mohol kraj odovzdať zhotoviteľovi budovu bývalej tabakovej továrne na Strojárenskej ulici v Košiciach až začiatkom tohto roka. Projekt v sebe nesie niekoľko rizík – ide o historickú budovu a získané financie je nutné vyčerpať do konca roka 2023. Hoci kraj robil všetky kroky k tomu, aby sa práce ukončiť podarilo, komplexnosť projektu a vzťahov s dodávateľmi a sprostredkovateľským orgánom (vrátane objektívnych dôvodov ako je situácia na stavebnom trhu, lehoty na vyjadrenia štátnych orgánov a pod.) odkryli ďalšie časové, finančné i procesné riziká. Poslanci diskutovali, či v rekonštrukcii budovy pokračovať s využitím aktuálneho finančného zdroja, alebo využiť iné alternatívne zdroje a vyhnúť sa tak možnosti vracaniu eurofondov. Vzhľadom na to, že ide o zodpovednosť za verejné financie, rozhodli sa vyhnúť riziku. Župa preto bude hľadať iné finančné krytie projektu.

Poslanci dnes odsúhlasili aj založenie novej obchodnej spoločnosti Autobusová doprava KSK, s.r.o., ktorej 100-percentným vlastníkom je kraj. Tá by mala spolupracovať so spoločnosťami W2H2 KSK, s.r.o. a IDS Východ, s.r.o. Zaoberať sa bude obnovou vozidlového parku prímestskej autobusovej dopravy ekologickými vozidlami, najmä vozidlami s nulovými emisiami. Pri financovaní takýchto vozidiel sa ráta s financovaním z externých zdrojov. Jej úlohou zároveň bude využiť tieto zdroje financovania aj na rozvoj dopravnej infraštruktúry pre verejnú dopravu – na budovanie prestupných terminálov, záchytných parkovísk či na vybavovací a informačný hardvér.

Okrem iného dnes poslanci schválili aj vstup Košického samosprávneho kraja do iniciatívy Digitálna koalícia. Ide o európsku iniciatívu, ktorej poslaním je zlepšovanie digitálnych zručností občanov, IT špecialistov a všetkých zamestnancov vo vzdelávaní na Slovensku. Digitálna koalícia v súčasnosti združuje viac ako 90 členov, vrátane župných stredných škôl SPŠ elektrotechnickej v Košiciach, SOŠ informačných technológií v Košiciach, SPŠ technickej v Spišskej Novej Vsi a SOŠ technickej v Rožňave. Župa pristúpi do iniciatívy podpisom pod Memorandum členov Digitálnej koalície, čím sa zaviaže k podpore pri realizácii aktivít.

Zelenú dalo krajské zastupiteľstvo aj zriadeniu jazykovej školy, od 1. septembra 2023 by mala byť súčasťou Gymnázia, Ľ. Štúra 26 v Michalovciach. Ponuka vzdelávania v cudzích jazykoch na Zemplíne sa rozšíri, ak žiadosť župy odsúhlasí ministerstvo školstva. Krajské zastupiteľstvo schválilo aj koncepcie cyklodestinácie Tokaj a cyklodestinácie Medzibodrožie, ktoré si dal vypracovať kraj v auguste 2022. Keďže sú obe destinácie geograficky prepojené, koncepcie sa vzájomne dopĺňajú. Navrhujú konkrétne kroky pre skvalitnenie cyklistickej a cykloturistickej infraštruktúry v oboch lokalitách.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 24.04.2023 13:15
Upravené: 15.01.2024 09:09

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001