Zastupiteľstvo KSK: Župa bude v roku 2024 hospodáriť s rozpočtom vyše 348 miliónov eur

Najviac peňazí z krajskej kasy pôjde už tradične na vzdelávanie, a to takmer 50 percent. 

Košický samosprávny kraj (KSK) bude v budúcom roku hospodáriť s rozpočtom vo výške 348 000 000 eur. Zo župnej kasy pôjde na bežné výdavky viac ako 269 miliónov eur, kapitálové výdavky rátajú s vyše 41 miliónmi eur. Návrh v piatok 8.12. schválili poslanci Zastupiteľstva KSK. „Aj v roku 2024 dávame najviac peňazí z krajskej kasy do školstva. Vzdelávanie vnímame ako prioritu - je základným pilierom, na ktorom stojí ekonomika, otvára dvere k lepším pracovným príležitostiam a rozvoju Košického kraja. Preto sme pre školstvo vyčlenili vyše 153 miliónov eur, čo predstavuje takmer polovicu budúcoročného župného rozpočtu,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.  

Viac ako 40 mil. eur vyčlenila župa pre sociálne služby, približne 20 mil. eur poputuje na kultúru. Do ciest, mostov a cyklotrás pôjde vyše 30 mil. eur a ďalších 33 mil. eur garantuje rozpočet na zabezpečenie prímestskej autobusovej dopravy v Košickom kraji. V oblasti cestovného ruchu ráta budúcoročný rozpočet so sumou takmer 3,9 mil. eur. Investície na rozvoj kraja budú v 96 percentách predstavovať finančné prostriedky z Európskej únie, štátneho rozpočtu a úverových zdrojov, ďalšie 4 percentá tvoria vlastné príjmy KSK. Celkový návrh rozpočtu je vyrovnaný.

Významná čiastka príde do župných stredných škôl v Košickom kraji z európskeho Fondu na spravodlivú transformáciu (JTF), a to na podporu odborného vzdelávania. Kraj má v pláne modernizáciu odborných učební na viacerých stredných školách vo všetkých regiónoch kraja. Investovať chce aj do Technologického centra a výstavby stredoškolského kampusu v Košiciach-Šaci či prípravy budúceho Tokajského inštitútu vo Viničkách. Nezabúdame ani na šport – rozpočet ráta napríklad s výstavbou bežeckej dráhy na Gymnáziu v Gelnici, rekonštrukciou atletického oválu na Obchodnej akadémii v Rožňave či rekonštrukciami športových areálov na Gymnáziu v Trebišove a Gymnáziu Ľ. Štúra v Michalovciach.

Medzi top projekty v kultúre bude v roku 2024 patriť realizácia modernej expozície v Kúrii Zuzana, o ktorú sa postará Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi. So žiadosťou o externé zdroje boli podané i ďalšie projekty. V prípade, že tieto žiadosti budú úspešné, v pláne je rekonštrukcia koniarne v Zemplínskom múzeu v Michalovciach, revitalizácia čeľadníka a parku v Múzeu a Kultúrnom centre južného Zemplína v Trebišove, ako aj rekonštrukcia Miklušovej väznice pri Východoslovenskom múzeu Košice. V sociálnej oblasti stoja za zmienku rekonštrukcie, ktoré realizuje kraj v zariadeniach sociálnych služieb DSS-Idea Prakovce, Lidwina-DSS Strážske, Jasanima-DSS s cieľom zvýšenia energetickej efektívnosti.

Časť finančných prostriedkov vyčlenil Košický samosprávny kraj na zelené projekty. V budúcom roku ráta napríklad aj s monitoringom kvality ovzdušia v okolí cementárne Turňa nad Bodvou. Analýza znečistenia ukáže, ako ekologická záťaž vplýva na pôdny ekosystém a potravinový reťazec v blízkosti výrobnej prevádzky.

Poslanci dnes schválili aj Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHSR) Košického samosprávneho kraja na roky 2023 – 2027 (s výhľadom do roku 2030). Ide o kľúčový dokument, v ktorom si vyšší územný celok stanovuje svoju víziu a ciele, ktoré plánuje v najbližších rokoch dosiahnuť. Župa sa zamerala najmä na kompetencie vyššieho územného celku a miest a obcí. Ciele boli definované v oblastiach, ktoré vie kraj zo svojej úrovne reálne ovplyvniť. Víziou župy je byť do roku 2030 sociálnejší, zelenší, dostupnejší, inteligentnejší a pracovne atraktívnejší kraj a tak zvýšiť životnú úroveň obyvateľov.

Z dôvodu hodného osobitného zreteľa rokovali poslanci Zastupiteľstva KSK aj o predĺžení nájmu pre Integračné centrum Košického kraja na ďalší rok. Centrum bude aj naďalej sídliť na Strojárenskej 3 v Košiciach a bezodplatne pomáhať cudzincom utekajúcim pred vojnou s hľadaním ubytovania, práce, vzdelania či administratívnymi úkonmi. Od svojho založenia poskytlo osobne, telefonicky, písomne alebo v teréne približne 3 500 konzultácií, ubytovalo viac než 300 klientov a v rámci humanitárnej pomoci poskytlo balíčky na zariadenie domácnosti pre viac ako 50 rodín.

Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja sa na svojom 10. zasadnutí opäť zíde 19. februára 2024.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 08.12.2023 10:16
Upravené: 25.01.2024 09:44

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001