Špeciálna materská škola zostáva v župných priestoroch na košickej Furči

Poslanci odsúhlasili aj projekt  analýzy a monitoringu životného prostredia v okolí cementárne Turňa nad Bodvou či zmenu Územného plánu veľkého územného celku Košický kraj, ktorá súvisí s príchodom Volva.

Dve materské škôlky, z toho jedna pre deti so špeciálnymi potrebami, budú aj naďalej sídliť v župných priestoroch na Exnárovej ulici v Košiciach. Poslanci Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja (KSK) o tom rozhodli dnes na svojom 5. zasadnutí. Návrh odsúhlasili 3/5 väčšinou, keďže bol predkladaný z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Košický seniorát evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku v priestoroch už 10. rok prevádzkuje Evanjelickú materskú školu – Sovičky. Piaty rok tu funguje aj Evanjelická špeciálna materská škola – Za rúčky, ktorú navštevujú deti s rôznym stupňom postihnutia s narušenou komunikačnou schopnosťou, Downovým syndrómom, ADHD, Aspergerovým syndrómom či kombináciou diagnóz. Zachovanie nájomcu v župných priestoroch bývalého gymnázia na košickom sídlisku Furča je opodstatnené. Ide o dlhodobo stabilného poskytovateľa výchovno-vzdelávacieho procesu a záujem rodičov detí o služby na tejto škole prevyšuje možnosti prijímania. Súčasne ide o nájomcu so zameraním aj na poskytovanie špeciálneho vzdelávania, ktorý nie je v regióne dostatočne pokrytý,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. Župní poslanci predĺžili škôlkam nájom na dobu neurčitú.

Zastupiteľstvo KSK odsúhlasilo aj realizáciu analýzy a monitoringu životného prostredia v okolí cementárne Turňa nad Bodvou. Na projekt plánuje župa získať z Environmentálneho fondu Ministerstva životného prostredia SR dokopy vyše 250 000 eur. Obyvatelia 13 obcí v okolí výrobnej prevádzky cementárne sa dlhodobo sťažujú na zlú kvalitu ovzdušia, čierny prach v záhradách, zápach a zvýšenú chorobnosť. Projekt by mal dať odpoveď na to, ako cementáreň vplýva na ovzdušie, pôdny ekosystém, potravinový reťazec a celkovú kvalitu života. Monitoring kvality ovzdušia by mal v okolí Turne nad Bodvou prebiehať v roku 2024.

Jedným z bodov, ktoré dnes odsúhlasili poslanci na rokovaní, bola i zmena Územného plánu veľkého územného celku Košický kraj, ktorá súvisí s príchodom nového investora Volvo. Zastupiteľstvo tiež potvrdilo vo funkcii novozvolenú riaditeľku Bábkového divadla Košice Lenku Papugovú a odsúhlasilo plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na 2. polrok 2023.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 26.06.2023 11:27
Upravené: 16.01.2024 13:27

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001