Predstavitelia ôsmich krajov rokovali na Tokaji aj o zmene názvu SK8 či predsedovi

Košická župa spolu s ďalšími siedmimi krajmi podpísali memorandum o spolupráci medzi Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (SIEA) a samosprávnymi krajmi. Témou bola i legislatíva o verejnej doprave.  

Veľká Bara v okrese Trebišov hostila vo štvrtok 15. júna zástupcov ôsmich samosprávnych krajov. Na Tokaji rokovali najmä o interných náležitostiach v Združení samosprávnych krajov, ktoré od dnešného dňa ponesie nový názov Samosprávne kraje Slovenska. Takzvaná SK8 okrem toho schválila aj nové stanovy združenia a vo funkcii potvrdila staronového predsedu Jozefa Viskupiča. Za podpredsedov združenia si členovia zvolili trenčianskeho župana Jaroslava Bašku, banskobystrického župana Ondreja Luntera a prešovského župana Milana Majerského. Hlavným kontrolórom SK8 sa stal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

SK8 je jediným združením na Slovensku, ktoré reprezentuje celú regionálnu samosprávu. Som rád, že dnes prijalo dôležité rozhodnutia práve na pôde Košického samosprávneho kraja. V časoch úradníckej vlády, tesne pred predčasnými parlamentnými voľbami, je pre samosprávne kraje dôležité mať stabilnú spoluprácu. Cením si dôveru kolegov a svoje zvolenie za hlavného kontrolóra združenia, budem sa snažiť vykonávať túto funkciu svedomito,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Témou rokovania boli aj požiadavky SK8, ktoré združenie aktuálne presadzuje pri zmenách v zákone o verejnej osobnej doprave. Najmä nezávislé postavenie Národnej dopravnej autority a jej spoluprácu s organizátormi integrovaných dopravných systémov, ktoré sú už vytvorené v piatich krajoch. Kancelária SK8 zašle list na Ministerstvo dopravy SR s požiadavkami vypracovanými Dopravnou sekciou SK8. Kraje chcú vytvárať tlak smerom k zníženiu sadzieb mýtnych poplatkov na úroveň 90-percentnej zľavy zo základnej sadzby pre autobusy. Vnímajú to ako opatrenie na podporu udržateľného druhu dopravy s pozitívnym vplyvom na výšku úhrady za služby vo verejnom záujme z rozpočtov krajov. Opatrenie by zároveň vytvorilo lepšie podnikateľské prostredie pre ostatné druhy autobusovej dopravy, akou je diaľková, príležitostná či osobitná.

Samosprávne kraje súhlasia aj s pripomienkami Košickej župy k hodnotiacim kritériám na čerpanie európskych zdrojov na opravy mostov na cestách II. a III. triedy. SK8 bude listom apelovať na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, že neakceptovaním pripomienok krajov objektívne zhoršuje možnosti čerpania z Operačného programu Slovensko.

Jedným z bodov zasadnutia SK8 bol i podpis Memoranda o spolupráci medzi Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (SIEA) a samosprávnymi krajmi. Cieľom spolupráce partnerov je podpora vzniku regionálnych odborných kapacít pre dekarbonizáciu a rozvoj udržateľnej energetiky v regiónoch Slovenska a vytvorenie vhodných podmienok pre ich budúcu činnosť. Súvisí to s medzinárodným záväzkom Slovenska dosiahnuť do roku 2050 uhlíkovú neutralitu. To je možné splniť iba správnym nastavením verejných financií a spoluprácou verejného a súkromného sektoru vo všetkých regiónoch Slovenska.

Na programe rokovania bolo taktiež Memorandum o spolupráci a urovnaní oprávnených finančných nárokov krajských samospráv pre rok 2023 medzi vládou SR a SK8. Zástupcovia vlády a združenia samosprávnych krajov sa okrem iného dohodli, že do predčasných parlamentných volieb v septembri 2023 podnikne vláda niekoľko krokov. Prisľúbila odpustiť návratnú finančnú pomoc z roku 2020 mestám, obciam a samosprávnym krajom na riešenie výpadku dane z príjmov fyzických osôb. Taktiež sa dohodli na kompenzácii zvýšených cien energií pre obce, mestá a samosprávne kraje. Samosprávne kraje by si mali prerozdeliť 27,5 milióna eur z nevyčerpaných prostriedkov určených na krytie nárastov cien energií – teda 25% z čiastky 110 miliónov eur.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 15.06.2023 14:05
Upravené: 16.01.2024 11:41

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001