Logistický a priemyselný park pri Košiciach prináša potenciál 10-tisíc pracovných miest!

Veľkolepý projekt logistického a priemyselného parku pri Košiciach je o krok bližšie k získaniu štatútu významnej investície.

Spoločnosť GLIP Košice, a.s., ktorej akcionármi sú Košický samosprávny kraj (60%) a spoločnosť Interport Partners Group (40%), na svojom valnom zhromaždení odsúhlasilo zmeny v orgánoch spoločnosti a obaja akcionári sa dohodli na novej strategickej spolupráci. Na tomto valnom zhromaždení za účasti košického župana Rastislava Trnku a všetkých akcionárov boli do orgánov spoločnosti Glip Košice, a.s. zvolení za člena dozornej rady Petr Tankó (hlavný akcionár skupiny spoločností Cream) a ďalej za predsedu predstavenstva Ing. Martin Jarolím, MBA a za člena predstavenstva spoločnosti Ing. Štefan Korán.

„Teším sa, že na tomto valnom zhromaždení sa všetci akcionári dohodli na novej strategickej spolupráci. Týka sa to rozvoja územia budúcej strategickej zóny Glip Košice, ktorá sa nachádza v bezprostrednej blízkosti prekladiska spoločnosti Interport Košice a susediaceho areálu U.S. Steel Košice. Spoločnosť Glip Košice, a.s. stojí pred veľkou výzvou, aby sa logistický a priemyselný park na celkovej rozlohe až 630 hektárov podarilo zaradiť do katalógu strategických území aj na úrovni vlády Slovenskej republiky. Splnenie tohto strategického cieľa môže totiž nášmu kraju priniesť potenciál až 10-tisíc nových pracovných miest, pričom sa počíta s prekládkou tovarov s maximálnou kapacitou až 80-tisíc kontajnerov za rok,“ povedal predseda KSK Rastislav Trnka.

V prípade úspešnosti tohto procesu spoločnosť Glip Košice, a.s. v prvom kroku pristúpi k výkupu predmetných pozemkov v budúcej priemyslovo-vedecko-výskumnej zóne. Počíta sa s tým, že strategický partner z oblasti najmodernejšej výroby, výskumu, vývoja a logistiky následne vybuduje kompletnú infraštruktúru a vznikne tak zóna, ktorá bude spĺňať všetky parametre územia nadregionálného významu. Vďaka výhodnej polohe a dokonalému napojeniu na leteckú, diaľničnú i železničnú dopravu ukrajinského i európskeho rozchodu to vytvorí významný impulz pre ďalší rast ekonomického potenciálu Košického kraja.

Spoločnosť Interport Partners Group, a. s. ako menšinový akcionár spoločnosti Glip Košice, a.s. deklarovala, že má zaistené financie vo výške 55 mil. eur, ktoré v nasledujúcich troch rokoch investuje do prekladiska Interport Košice, čo je v podstate úspešný začiatok investičného procesu do vyššie uvedeného územia. Celková výška predpokladanej investície po jeho dokončení sa odhaduje až na 3,5 miliardy eur. Tieto investície by sa mali realizovať v nasledujúcich 10-15 rokoch. Predpoklad je, že na rozvoji územia Glip Košice sa budú podielať okrem Košického samosprávneho kraja a spoločnosti Interport Partners Group, a. s. aj mnohé ďalšie významné spoločnosti z oblasti developmentu a investmentu. Ekonomický dopad do regiónu východného Slovenska s väzbou na trhy Ukrajiny, Poľska, Maďarska, Rumunska, Česka, ale i celej Európskej únie by v prípade úspechu tohto projektu bol nielen veľký a dlhotrvajúci. Keďže strategický park má následný kľúčový vplyv na hospodársky rast a konkurencieschopnosť celého regiónu, je v záujme KSK vyvinúť maximálne úsilie, aby sa tento projekt mohlo čím skôr realizovať.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 27.03.2023 12:43
Upravené: 12.01.2024 13:57

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001