Košický samosprávny kraj podporí nápady v regiónoch dotáciami za 250 000 eur

Peniaze od župy môžu získať projekty, ktoré vznikli alebo vzniknú v období od začiatku tohto roka do 31. 10. 2023. Žiadosť o dotáciu treba predložiť do 31. 5. 2023.

Žiadatelia, máte šancu. Košický samosprávny kraj dnes vyhlásil  výzvu na predkladanie žiadostí o individuálne dotácie na podporu všeobecne prospešných služieb. „Účel je jasný, pomoc smeruje k zlepšeniu kvality života v našom kraji, aby sme ešte viac využili jeho vnútorný rozvojový potenciál. Dotácie opäť podporia verejnoprospešný účel v regionálnom rozvoji, životnom prostredí, športe, sociálnych veciach a zdravotníctve, podpore vedy, výskumu, vzdelávania, v kultúre a duchovných hodnotách a ľudských právach a slobodách. Pevne verím, že úspešní žiadatelia zveľadia náš región a prispejú tak k lepšej kvalite života,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Podporu získajú úspešné projekty pre úžitok čo najširšej cieľovej skupiny vo viacerých oblastiach od osádzania drobných objektov v prírode cez podporu miestnych remesiel, výsadbu stromov, zlepšenie povedomia o krajine, podporu športu, vzdelávacie programy, či zachovanie kultúry. Celkovo rozdelí kraj 250 000 eur, pričom jeden žiadateľ má šancu získať individuálnu dotáciu vo výške minimálne 500 a maximálne 10 000 eur. Úspešnému žiadateľovi možno poskytnúť dotáciu z rozpočtu KSK v tomto kalendárnom roku len raz. 

Žiadateľ musí predložiť oprávnené výdavky, ktoré v súvislosti s realizáciou projektu vznikli od začiatku tohto roka do 31. 10. 2023. Samotná dotácia predstavuje maximálne 90 percent oprávnených výdavkov projektu. Žiadateľ musí všetky povinné prílohy zaregistrovať cez aplikáciu https://vucke.egrant.sk/, vytlačiť a doručiť poštou alebo osobne na podateľni na adresu Úradu Košického samosprávneho kraja na Námestí maratónu mieru v Košiciach. Uzávierka 1. hodnotiaceho kola je 31. mája 2023. Po hodnotení hodnotiteľov bude zostavené poradie úspešnosti predložených žiadostí o poskytnutie dotácie.  Podmienky výzvy sú aj na stránke www.vucke.sk v záložke Transparentný kraj – dotácie.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 02.05.2023 12:01
Upravené: 15.01.2024 13:01

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001