Košická župa zmapovala cyklotrasy, kostrovú sieť by malo tvoriť dokopy až 853 kilometrov trás

Pri výstavbe nových cyklotrás naráža kraj aj na nečinnosť úradov, župan preto apeluje na budúcu vládu, aby sa zaoberala aj zdĺhavým procesom pri získavaní príslušných povolení.

Košický samosprávny kraj spracoval Stratégiu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky, ktorá mapuje existujúce cyklotrasy a navrhuje ďalšie nové. Podľa nej by malo byť v budúcnosti v kraji 853 kilometrov cyklotrás. Aktuálne je vybudovaných iba 234 kilometrov z nich. Kostrovú sieť by malo doplniť až 619 kilometrov cyklotrás, okrem novopostavených ich župa plánuje realizovať aj rekonštrukciou či modernizáciou na krajských cestách s nízkou intenzitou dopravy, účelových komunikáciách po hrádzach, spevnených lesných či poľných cestách.

„S pasportizáciou cykloturistických trás sme začali v roku 2021, a to z dôvodu, že presné dáta o stave cyklotrás v Košickom kraji dovtedy chýbali. V rámci tohto strategického dokumentu sme komplexne zmapovali existujúcu cykloturistickú sieť v našom kraji a identifikovali aj problémy na cyklotrasách. Z výsledkov vyplynulo, že v Košickom kraji je iba 51 cykloturistických trás, ktoré sú zjazdné v celom rozsahu, čo tvorí 45 percent z celkovej siete. Až na 15-tich percentách cyklotrás chýba cykloturistické značenie alebo sú úplne neprejazdné. Aj na základe týchto dát sme stanovili priority pre budovanie novej cyklistickej infraštruktúry,“ informoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Kraj má v pláne výstavbu viacerých úsekov cyklotrás. Konkrétne, cyklotrás, ktoré sú súčasťou medzinárodného koridoru EuroVelo 11, a to pri Družstevnej pri Hornáde, Nižnej Myšli, Ždani, úsek medzi Trsteným pri Hornáde a Čaňou, Družstevnou pri Hornáde a Budimírom a pri Obišovciach. V rámci Zemplínskej vetvy kraj pracuje na výstavbe cyklotrasy medzi obcami Zalužice a Lúčky, ako aj cyklotrasách v obciach Kaluža, Klokočov a Vinné.

Aj napriek snahe župy o rozvoj cyklistickej infraštruktúry, realizáciu projektov zaťažuje nadmerná administratíva. „Na to, aby sme získali stavebné povolenie, je často potrebný súhlas štátnych orgánov, a to je kameňom úrazu. Len Slovenskému pozemkovému fondu sme od roku 2021 adresovali tri žiadosti na výstavbu novej cyklistickej infraštruktúry, pričom dve z toho sa týkajú nášho medzinárodného záväzku v rámci EuroVelo 11. Hoci zákonom stanovené lehoty už dávno uplynuli, ani na jednu z nich sme doposiaľ nedostali vyjadrenie. Bez tohto stavať nemôžeme. Pre porovnanie, v Margecanoch, kde sme stavali časť cyklochodníka a lávku pre cyklistov, no nebolo tam potrebné vyjadrenie SPF, sú už práce hotové a aktuálne sme v kolaudačnom konaní,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Ako príklad župan uviedol aj projekt cyklotrasy v Družstevnej pri Hornáde, žiadosť o stanovisko k stavbe podala župa na Slovenský pozemkový fond v roku 2021 a potom následne aj v máji 2023, odpoveď nedostala ani na jednu z nich.

„Je tu veľa štátnych podnikov, ktoré sa správajú ako štát v štáte a opomínajú verejnoprospešný účel. Od novej vlády, ktorá vzíde z nadchádzajúcich volieb, budeme požadovať, aby jednoznačne ustanovila verejnoprospešné stavby priamo v zákone. Vďaka tomu by už žiadny úradník nemohol spochybňovať požiadavky vyšších územných celkov ale aj obcí a miest na budovanie cyklotrás. Túto infraštruktúru od nás požadujú nielen občania ale aj investori, napríklad Volvo. Je to ekologická doprava, ktorá znižuje intenzitu dopravy na cestách a tým aj náklady na ich údržbu,“ dodal Trnka.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 27.09.2023 10:20
Upravené: 18.01.2024 11:11

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001