Do 2. etapy súťaže o obnovu areálu kúpeľov v Turzove postúpili tri najlepšie návrhy

Do medzinárodnej dvojetapovej súťaže sa zapojili domáci architekti, ako aj zahraničné ateliéry. Odborná porota zložená z autorizovaných architektov Slovenskej komory architektov vybrala spomedzi 10 návrhov tri najlepšie, pri ktorých uchádzači obdržali návrhy na ich dopracovanie do 2. etapy súťaže.

Košický samosprávny kraj  (KSK) odkúpil areál bývalých Turzovských kúpeľov od súkromného vlastníka ešte v prvej polovici roka 2021 a následne ho sprístupnil pre širokú verejnosť. Po súhlase Zastupiteľstva KSK tak do majetku kraja pribudli štyri historické objekty, tajch a areál o výmere približne 200 árov. Ikonická vila Praha sa nachádzala v havarijnom stavebno-technickom stave a na základe posudku statika musela byť asanovaná. 

„S radosťou môžem oznámiť, že medzinárodná architektonicko-urbanisticko-krajinárska súťaž o návrh podoby nového objektu, ktorý vyrastie na mieste bývalej vily Praha na Turzove, ide podľa plánu. Keďže súťaž stále prebieha a nemôžeme do nej zasahovať, zatiaľ môžeme verejnosti prezradiť, že do druhého kola súťaže postúpili tri subjekty. Odborná porota im zároveň dala za úlohu ďalej dopracovať ich projekty do požadovaných detailov do 31. júla 2023. Opätovné zasadnutie poroty je naplánované na 8. augusta 2023, kedy špičkoví odborníci v oblasti architektúry zvolia najlepšieho uchádzača. Víťazný návrh, na ktorý sa už, verím, všetci obyvatelia kraja a najmä Gelničania tešia, budeme širokej verejnosti prezentovať začiatkom tejto jesene,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.

S víťazom súťaže sa uskutoční ešte priame rokovacie konanie spolu s projektantom, aby sa dohodla cena na vypracovanie projektovej dokumentácie. Predpokladaná hodnota zákazky pre víťazný návrh je 360-tisíc eur bez DPH. Podmienkou Košickej župy je zachovanie a rozvíjanie historického, turistického a prírodného potenciálu územia, ktoré by v budúcnosti dokázalo vytvoriť až 45 priamych pracovných miest spolu s príležitosťami pre podnikateľov a dodávateľov tovarov a externých služieb.

Hlavným zámerom súťaže je získať hodnotné architektonické, urbanistické a krajinárske riešenie obnovy Turzovských kúpeľov a spracovateľa urbanistickej a architektonickej dokumentácie obnovy a rozvoja kúpeľov, ktorá bude vychádzať z víťazného návrhu pri zohľadnení územno-technických možností a prírodných daností územia.

Cieľom KSK je pripraviť areál Turzovských kúpeľov pre potenciálnych investorov, ktorí požadujú dostatočnú prípravu územia v podobe zabezpečenia všetkých potrebných inžinierskych sietí a následne nájsť vhodného developera na obnovu areálu Turzova a vytvorenie Wellness - Spa Rezortu. Ten má primárne slúžiť ako celoročné rekreačné stredisko s ponukou služieb na obnovenie fyzických a duševných síl v atraktívnej lokalite, ktorá je ideálna na aktívne i pasívne ozdravné trávenie voľného času pre domácu aj zahraničnú klientelu. Ďalším a nemenej dôležitým cieľom je pozdvihnúť bývalé Turzovské kúpele a prinavrátiť im status vyhľadávaného miesta pre obyvateľov a prostredníctvom kultúrnych i športových podujatí oživiť cestovný ruch v regióne.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 06.06.2023 06:00
Upravené: 16.01.2024 11:28

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001