Ďalších 6 miliónov eur pre krajské cesty a mosty - poslanci schválili spolufinancovanie

Kraj chce použiť milióny z Programu Slovensko na financovanie stavebnej úpravy a odvodnenia cesty II/552 vo Veľkých Kapušanoch, rekonštrukciu mosta cez Ružín v Jaklovciach a tiež rekonštrukciu mosta cez Kalužský potok za obcou Kaluža.

Zelenú dostali ďalšie miliónové investície do skvalitnenia regionálnej dopravy v Košickom kraji. Poslanci Zastupiteľstva KSK v pondelok 23. 10. 2023 schválili spolufinancovanie troch projektov, na ktoré bude župa žiadať financie z Programu Slovensko 2021-2027. Výzvu vyhlásilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán programu. Nenávratný finančný príspevok je viazaný na rekonštrukciu, modernizáciu a výstavbu ciest II. a III. triedy ako aj mostov v zlom až havarijnom stavebno-technickom stave. Na tri projekty by mohol kraj získať viac ako 6 miliónov eur, pričom spolufinancovanie, vrátane rozpočtovej rezervy, predstavuje dokopy 605-tisíc eur.

Správa ciest Košického samosprávneho kraja vytypovala tri projekty, ktoré by bolo možné zapojiť do danej výzvy. Eurofondy chce použiť na stavebnú úpravu a odvodnenia cesty II/552 v meste Veľké Kapušany za 2,8 milióna eur. Taktiež by mohla zafinancovať rekonštrukciu mosta cez vodnú nádrž Ružín pred obcou Jaklovce za 2,5 milióna eur a tiež rekonštrukciu mosta M7805 cez Kalužský potok za obcou Kaluža za 706-tisíc eur.

Na programe 7. zasadnutia Zastupiteľstva KSK bola aj Koncepcia Cyklodestinácie Gemer. Poslanci schválili, aby župa v najbližších 7 rokoch zainvestovala do rozvoja cyklistiky v okrese Rožňava odhadom 10,6 milióna eur. Koncepcia ráta s prepojením športových a turistických zážitkov či rozšírením cyklistických trás o ďalších 148 kilometrov a prináša cykloriešenia, ktoré sa dotýkajú až 60 obcí na Gemeri. Najvýznamnejšou investíciou bude 52 kilometrov dlhý Gemer Trail - ten prostredníctvom cyklistických cestičiek prepojí najväčšie atrakcie Gemera.

Krajskí poslanci sa zaoberali aj prenájmom nebytových priestorov na košickej Strojárenskej ulici 3 pre Inovačné centrum Košického kraja. Centrum tu plánuje aktivity spojené so startup a coworkingovým priestorom. Návrh predkladaný z dôvodu hodného osobitného zreteľa poslanci schválili 3/5 väčšinou všetkých poslancov Zastupiteľstva KSK. Okrem iného odobrili aj spolufinancovanie 11 projektov župných stredných škôl, ktoré budú žiadať o nenávratný finančný príspevok vo výzve Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Projekty so žiadosťou o viac ako 14,3 milióna eur podporia rozvoj stredného odborného vzdelávania. Župa by ich mala spolufinancovať čiastkou v celkovej sume vyše 1,15 milióna eur.

Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja sa najbližšie zíde 11. decembra 2023 na svojom 8. zasadnutí.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.10.2023 13:29
Upravené: 18.01.2024 17:17

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001