Župa a Kosit založia spoločnosť W2H2 KSK, s.r.o., ktorá zastreší výrobu vodíka

Vodík vyrobený na území Košického kraja by mal poslúžiť najmä ako palivo pre vodíkové autobusy v prímestskej autobusovej doprave.

Košický samosprávny kraj (KSK) je opäť bližšie k výrobe vodíka na svojom území. Poslanci župného zastupiteľstva budú v pondelok na zasadnutí rozhodovať o založení spoločnosti W2H2 KSK, s. r. o. Košický samosprávny kraj ju založí so spoločnosťou Kosit, a. s. na základe memoranda o spolupráci pri výrobe vodíka, ktoré župa so spracovateľom odpadov podpísala 5. mája tohto roka. Každý z partnerov vloží do spoločnosti 5 000 eur a bude mať 50-percentný podiel.

„Na to, aby bolo využívanie vodíka efektívne, potrebujeme ho vyrábať priamo v našom kraji. Spoločnosť W2H2 KSK, s. r. o. zakladáme najmä za účelom inštalácie vysokoteplotného elektrolyzéra, ktorý bude slúžiť na výrobu vodíka. Som rád, že máme partnera, s ktorým budeme tento zelený zdroj energie vyrábať z tepla, ktoré vzniká zhodnocovaním nerecyklovateľného odpadu, aj z fotovoltaických zdrojov. Vyrobený vodík plánuje kraj použiť ako palivo na napĺňanie vodíkových autobusov v prímestskej autobusovej doprave. Za ideálnych podmienok by sme takto mohli pokryť ročnú prevádzku približne 50 autobusov,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Projektové zámery inštalácie vysokoteplotného elektrolyzéra ako aj nákup vodíkových autobusov podal KSK do zásobníka projektov Fondu spravodlivej transformácie. Výzvu z Fondu očakáva župa po schválení Operačného programu Slovensko začiatkom roka 2023, zmluvu by mohli následne podpísať koncom roka 2023. Spustenie skúšobnej prevádzky výroby vodíka v Košiciach-Barci je naplánované na rok 2026.

Košická župa dlhodobo počíta s nasadením vodíka - ako prvá na Slovensku prijala vlastnú vodíkovú stratégiu, ktorá je kľúčovým dokumentom pre využívanie vodíkových technológií. Košický kraj nakúpil 10 vodíkových bicyklov, podpísal Memorandum o spolupráci s Moravsko-Sliezkym krajom za účelom vytvorenia prototypu vodíkovej lode využitím metalhydridových zásobníkov, pripravuje sa na zavedenie vodíkových autobusov a podpísal memorandum so spoločnosťou Kosit a.s s cieľom zabezpečiť výrobu a odbyt pre vodíkové autobusy.

Poslanci krajského zastupiteľstva sa budú v pondelok 22. augusta zaoberať aj založením Dobrovoľného zboru civilnej ochrany KSK. Vďaka neziskovej organizácii bude môcť župa preškoliť a dovzdelať dobrovoľných hasičov v kraji. Zvýši sa tak kvalifikovanosť dobrovoľníckych hasičov v situáciách, ktoré nastanú v dôsledku živelnej udalosti, ekologickej katastrofy, dopravnej nehody, klimatických zmien, vojnového konfliktu, ohrozenia nákazlivou ľudskou chorobou, prípadne inej negatívnej okolnosti vyžadujúcej si humanitárnu pomoc alebo kolektívnu intervenciu. Prvotné náklady na mobilizáciu a preškolenie dobrovoľných hasičov ako aj nákup materiálneho zabezpečenia vo výške 213 500 eur uhradí kraj zo svojho rozpočtu. Zastupiteľstvo KSK bude schvaľovať aj založenie Spojenej školy v Košiciach, ktorú budú tvoriť Stredná odborná škola pedagogická a Materská škola. Po rekonštrukcii priestorov na Bielocerkevskej 29 by mohla už počas aktuálneho školského roka začať fungovať materská škola.

Autor/zdroj: Michal Hudák
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.08.2022 14:53
Upravené: 26.01.2023 09:33

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001