Kraj získal milióny na technické opatrenia v lesných ekosystémoch na posilnenie biodiverzity

Ide vôbec o prvý podobný projekt veľkého rozsahu zameraný na podporu biodiverzity v histórii Slovenska.

Košický samosprávny kraj rozhýbe ďalšie zelené opatrenia, tentokrát vo svojich lesoch. Župa sa v minulom roku úspešne uchádzala o eurofondy zamerané na ochranu životného prostredia s projektom Ochrana a obnova biodiverzity v lesných ekosystémoch Košického kraja – projekt č. 2 a získala takmer 4,3 milióna eur z výzvy Ministerstva životného prostredia SR.

Vďaka projektu sa v lesoch na Gemeri a na Spiši (mimo chránených území) začnú realizovať opatrenia zamerané na ochranu a obnovu biodiverzity. V lesoch v okolí Dobšinej a Gelnice zabránia odtoku vody z územia a podporia vsakovanie, čím sa zvýši zásoba podzemnej vody. To je základný prvok na posilnenie biodiverzity. „Program obnovy krajiny, ktorý realizujeme v našom kraji od roku 2018, má za sebou ďalší míľnik. Eurofondy poslúžia na konkrétne práce a technologické riešenia, založené na princípe narušenia zhutnenej pôdy v lesoch rýpadlom. Tie sa budú realizovať na niekoľko sto hektárových územiach s cieľom zlepšiť biodiverzitu v lesoch Košického kraja. Ide vôbec o prvý projekt tak veľkého rozsahu zameraný na podporu biodiverzity v histórii Slovenska. Využívame každú výzvu a dostupné finančné prostriedky, ktoré sú k dispozícii na podporu zelených projektov v kraji. Aj keď by sa tieto opatrenia mali realizovať na územiach mestských lesov, Košický samosprávny kraj je pripravený finančne sa podieľať na ich realizácii,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

V rámci územia Košického kraja zaberajú lesy takmer 40 percent plochy. V niektorých oblastiach sú však pôvodné biotopy poškodené, mnohé územia sú poznačené nedostatkom vody, vysychaním lesných porastov, či výrubom stromov. Okrem výskytu požiarov má poškodenie lesnej biodiverzity za následok aj premnoženie škodcov či úbytok vody vo vodných tokoch. V období výdatných zrážok nadmerný odtok vody spôsobuje povodne a ďalšie škody. V dôsledku degradácie biodiverzity tiež dochádza k ohrozeniu určitých druhov rastlín a živočíchov, čo je problémom aj na území Košického kraja. Jednoduché a účinné technologické riešenia však pomáhajú zadržať vodu v ekosystémoch, a tak otvárajú priestor pre obnovu a posilnenie biodiverzity. Cieľom opatrení je posilniť prirodzenú biodiverzitu v lesoch aby rastliny a živočíchy mali vytvorené lepšie prostredie a aby bola prinavrátená prirodzená rovnováha v týchto lesoch. V neposlednom rade opatrenia prispejú k zvýšeniu zásoby podzemnej vody, efektívnejšiemu zachytávaniu uhlíka a k zníženiu uhlíkovej stopy v súlade s cieľmi Európskej zelenej dohody.

Realizačné práce začnú po vykonaní verejného obstarávania na štúdiu, projektovú dokumentáciu a zhotoviteľa prác. Predpoklad začatia prác, ktoré sa budú realizovať v dvoch etapách, je najneskôr  október 2023, a to aj z dôvodu akceptovania vegetačného obdobia (apríl – september). Košický kraj bude na projekte, v rámci projektovej aktivity Monitoring výsledkov, spolupracovať aj s inštitúciami pôsobiacimi v oblasti ochrany životného prostredia a akademickou obcou.

„Prvé zlepšenie krajiny môže byť viditeľné hneď po prvých zrážkach po realizácii opatrenia, kde v rozdružených vrstvách pôdy je možné okamžite vidieť zadržiavanie vody. Platí, že čím je dlhšie obdobie „rekonvalescencie lesa“, tým sú viditeľnejšie zmeny v prospech prirodzenej biodiverzity,“ uviedol vedúci odboru regionálneho rozvoja KSK Matej Ovčiarka.

Na realizáciu projektu v celkovom objeme výdavkov 4,5 miliónov eur kraj získal 4,3 milióna eur z výzvy Ministerstva životného prostredia SR a ďalších 200-tisíc eur dofinancuje zo svojho rozpočtu. Podporu projektu odobrili krajskí poslanci na rokovaní zastupiteľstva 26. apríla 2021. Projekt predstavuje ďalšiu iniciatívu zameranú na ochranu životného prostredia po Programe obnovy krajiny a Zelenom memorande, ku ktorému sa pridalo sedem samosprávnych  krajov.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.10.2022 08:12
Upravené: 09.02.2023 08:55

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001