Košický samosprávny kraj a Svet zdravia dobudujú nemocnice na Spiši a Zemplíne

Rekonštrukciu ale aj prístavbu by mohli dostať nemocnice v Spišskej Novej Vsi a Michalovciach. V spádových oblastiach týchto miest by sa zdravotná starostlivosť stala dostupnejšou pre dokopy viac ako 370-tisíc pacientov ročne.

Košický samosprávny kraj urobil prvý krok k dobudovaniu nových pavilónov župných nemocníc. Župa sa so svojím zmluvným partnerom Svet zdravia a. s. dohodla na príprave a spolufinancovaní projektovej dokumentácie. Rekonštrukciu ale aj prístavbu by mohli dostať nemocnice v Spišskej Novej Vsi a Michalovciach. Došlo by tak k výraznému nárastu nemocničných kapacít, rozšíreniu zdravotnej starostlivosti v kraji, ale aj udržaniu kvalifikovaného zdravotníckeho personálu a špecialistov v regióne. Pre spádovú oblasť Spišská Nová Ves by sa tak zdravotná starostlivosť stala dostupnejšou pre 150-tisíc pacientov ročne a v Michalovciach pre viac ako 220-tisíc pacientov ročne.

„Nedostatok lekárov a špecialistov je celoslovenský problém, v Košickom kraji nám ich chýba zhruba 100. Spolu s našim partnerom Svet zdravia a. s. chceme prevziať iniciatívu a vytvoriť v našom kraji také podmienky, aby nám kvalitní a vzdelaní lekári neodchádzali do zahraničia. Rovnako chceme zlepšiť úroveň a dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre viac ako 370-tisíc východniarov v spádovej oblasti dvoch okresných miest. Mnohí cestujú za špecialistom aj viac ako hodinu, pri akútnych prípadoch je to nemysliteľné. Prístavba v Michalovciach napríklad pomôže pri riešení aktuálneho problému cievnych intervencií. Zlepší sa jednak dostupnosť pre celý Zemplín, ale najmä bude zabezpečená včasná hospitalizácia pri mozgovej príhode alebo infarkte,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

V Michalovciach projekt dostavby a rekonštrukcie nemocnice ráta s rozvojom otorinolaryngológie, oftalmologického ako aj urologického programu pre dosiahnutie súčinnosti s nemocnicou v Trebišove. Okrem iného sa plánuje zamerať aj na rozvoj programov intervenčnej arytmológie a kardiológie a samostatný priestor pre rozvoj pripadá aj na onkologický program. Realizáciou projektu sa tu podarí rozšíriť kapacity o 100 plne vybavených lôžok. Pribudnúť by tiež mali nové operačné sály a lôžkové oddelenia pre internistické a chirurgické odbornosti. Prístavba novej časti nemocnice bude zahŕňať aj umiestnenie štyroch operačných sál, hematologicko-transfúzne oddelenie, krvnej banky či stacionára. Vytvorí zázemie pre umiestnenie katetrizačnej vyšetrovacej miestnosti, alebo takzvaného cathlab, ktorý doplní už fungujúce pracovisko pre cievne intervencie. Predpokladaná výška investície v nemocnici v Michalovciach  predstavuje približne 28,7 mil. eur bez DPH.

Nemocnica v Spišskej Novej Vsi by takto dokázala zrekonštruovať existujúce priestory a dostavať k pavilónu nemocnice plne vybavené priestory s kapacitou 80 lôžok. Bolo by tu umiestnené gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, novorodenecká JIS a oddelenie anestézie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti. Došlo by tiež k rozvoju traumatologického a muskuloskeletálneho programu či onkológie. Nemocnica v Spišskej Novej Vsi by tak bola schopná zabezpečovať akútnu zdravotnú starostlivosť v spolupráci s poskytovateľmi v Poprade, Prešove a Starej Ľubovni.  Nemocnica v Spišskej Novej Vsi predpokladá potrebnú investíciu približne 34,8 mil. eur bez DPH.

Dobrými správami pre kraj sú aj nové podmienky nájomných zmlúv, ktoré odsúhlasili poslanci na augustovom krajskom zastupiteľstvo. Na základe týchto zmien vznikol zmluvnému partnerovi Svet zdravia a. s. záväzok preinvestovať do župných nemocníc, ktoré má v nájme, 700-tisíc eur každé tri roky. V prospech kraja sa upravila aj výška nájmu, dohodnutá bývalým vedením, a to zo symbolického jedného eura na rok na 2,1 milióna eur do vypršania nájomnej zmluvy. Technické zhodnotenie a prístavby, ktoré sa podarí dobudovať v rámci projektov budú navyše verejným majetkom, teda majetkom Košického samosprávneho kraja.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 11.10.2022 11:55
Upravené: 27.01.2023 08:57

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001