Košický samosprávny kraj bude so spoločnosťou  KOSIT vyrábať vodík

Spustenie skúšobnej prevádzky výroby vodíka je naplánované na rok 2026, ročná produkcia by mohla pokryť prevádzku približne 50 prímestských autobusov. 

Košický samosprávny kraj je opäť bližšie k využívaniu energie budúcnosti. So spoločnosťou KOSIT a. s. podpísal Memorandum o spolupráci pri výrobe vodíka z obnoviteľných zdrojov energie. „Košický samosprávny kraj bol prvou samosprávou na Slovensku s vlastnou vodíkovou stratégiou. Nezastali sme však len pri víziách, ale púšťame sa do konkrétnych projektov. Ak ich chceme robiť efektívne, potrebujeme vodík v našom kraji aj vyrábať. Preto sme sa rozhodli nadviazať spoluprácu so spoločnosťou KOSIT, s ktorou chceme tento zelený zdroj energie vyrábať jednak z tepla, ktoré vzniká zhodnocovaním nerecyklovateľného odpadu aj z fotovoltaických zdrojov. Za ideálnych podmienok dokážeme v rámci tohto projektu vyrobiť také množstvo vodíka, ktoré by postačovalo na pokrytie ročnej prevádzky približne 50 autobusov v prímestskej doprave,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

KOSIT a. s. prevádzkuje jedno z dvoch zariadení na energetické využitie odpadov (ZEVO), ktoré fungujú na Slovensku. Prevádzka ZEVO v Košiciach-Barci energeticky zhodnotí ročne až 120 000 ton nerecyklovateľného odpadu, ktoré premieňa na tepelnú a elektrickú energiu. Takto vyrobené teplo už pomáha vykurovať košické domácnosti, po novom bude ZEVO vyrábať z odpadu aj vodík. „Vodík chceme vyrábať na báze vysokoteplotného elektrolyzéra, teda elektrolýzou vody. Vstupom pri takejto výrobe je elektrická energia, tepelná energia a voda, výstupom je vodík, ktorý sa uskladňuje v zásobníkoch a následne pod tlakom exportuje na čerpacie stanice. Na tento účel dobudujeme samostatnú prevádzku v areáli ZEVO v Košiciach-Barci. Projekt výroby vodíka musí prejsť procesom posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) a následne ďalšími povoľovacími procesmi. Skúšobná prevádzka výroby vodíka by sa mala spustiť po absolvovaní týchto administratívnych procesov najneskôr v roku 2026,“ uviedol generálny riaditeľ KOSIT a. s. Marián Christenko.

Vodík vyrobený použitím technológie elektrolýzy chce župa prednostne využívať ako pohonnú látku, a to najmä v prímestskej autobusovej doprave. Takýto spôsob výroby vodíka nie je v Európe raritou, obdobný projekt už dva roky funguje v nemeckom meste Wuppertal. V rovnakom zariadení ZEVO tam vyrábajú vodík na pohon mestských bezemisných autobusov, ktoré prispievajú k výraznému zlepšeniu kvality ovzdušia. Memorandum o spolupráci Košického samosprávneho kraja so spoločnosťou KOSIT ráta aj s výstavbou fotovoltaického zdroja na výrobu zelenej elektriny. Tá by mala následne slúžiť na výrobu vodíka.

Projekt ráta s financiami z Fondu na spravodlivú transformáciu, Plánu obnovy a odolnosti, prípadne iných podporných programov na financovanie projektov z Európskej únie. Ak zámer odsúhlasí krajské zastupiteľstvo, do troch mesiacov od podpisu memoranda založí kraj so spoločnosťou spoločný podnik, ktorý bude koordinovať projekt. Každý z obchodných partnerov bude mať v podniku 50-percentný podiel.

Na obnoviteľné zdroje energií je orientovaná aj súčasná európska politika. Členské štáty Európskej únie sa v Parížskej dohode zaviazali dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050. Dôležitým míľnikom v našom úsilí je pomoc pri zavádzaní vodíkových technológií do praxe v rámci vznikajúcich vodíkových údolí. Výborným príkladom je Košický samosprávny kraj, ktorý je členom Národnej vodíkovej asociácie Slovenska. NVAS je pripravená kedykoľvek pomôcť s realizáciou prvého vodíkového reťazca v Košickom kraji,“ povedal predseda Národnej vodíkovej asociácie Ján Weiterschütz.

Župa v rozpočte na rok 2022 vyčlenila 630 000 eur na nákup vodíkových bicyklov, rozvoj vodíkových technológií a budovanie vodíkovej infraštruktúry. Okrem toho na prelome apríla a mája testovala dva vodíkové automobily, ktoré jej na propagáciu vodíkových technológií zapožičala Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA). „Naše dve vodíkové autá si po Košickom samosprávnom kraji vyskúša aj prešovská župa. Sme presvedčení, že čím viac ľudí sa oboznámi s výhodami vodíkového pohonu, tým väčšie šance máme presadiť na Slovensku technologické inovácie a alternatívy v doprave,“ povedal generálny riaditeľ SIEA Peter Blaškovitš.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 05.05.2022 12:37
Upravené: 24.01.2023 15:58

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001