Košický kraj zvyšuje bezpečnosť cyklistov na Ružínskej priehrade

V Margecanoch vznikne pre cyklistov aj peších nová cyklocestička, ktorá ponúkne bezpečný prejazd po fekventovanom úseku cesty. Jej časť bude tvoriť aj oceľová lávka dlhá viac ako 142 metrov.

Na zlepšenie podmienok pre cyklistov sa môžu v najbližšej dobe tešiť ďalší východniari. Košický samosprávny kraj sa púšťa do výstavby cyklocestičky,  ktorá bude slúžiť nielen pre cyklistov, ale aj peších v obci Margecany. Cyklistická cestička aj pre chodcov bude mať dĺžku vyše 360 metrov, pričom základný kameň výstavby jej oceľovej lávky spoločne symbolicky poklepali v piatok 15. júla 2022 predseda KSK Rastislav Trnka a starosta Margecian Igor Petrik. Celková výška investície na výstavbu predstavuje sumu viac ako 882 tisíc eur.  

„Len pred nedávnom sme v kraji dokončili prvé vyznačenie 200 kilometrov nových cykloturistických trás na Zemplíne. Každý nový úsek znamená pre východniarov lepšiu dostupnosť, podporu udržateľnej dopravy aj cestovného ruchu. Krokom vpred je aj táto cyklistická cestička v turisticky vyhľadávanej lokalite v blízkosti Ružínskej priehrady. Súčasťou cyklotrasy je vybudovanie dôležitej cyklolávky, ktorá je súčasťou Hornádskej vetvy kostrovej siete Družstevná pri Hornáde – Margecany – Krompachy - Spišská Nová Ves až po Hrabušice. Cyklisti tak budú môcť bezpečne obísť úsek mimoriadne frekventovanej cesty v smere na Kluknavu. Táto lávka zároveň poslúži ako spojnica cez Ružínsku priehradu pre domácich aj turistov,“ informoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Lokalita v Margecanoch sa stala pre fanúšikov cyklistiky atraktívnejšou aj vďaka nedávno otvorenému cykloaltánku, ktorý ponúka zázemie pre odpočinok, ale aj samoobslužný servis či nabíjanie bicyklov. Pripravovaná komunikácia pre cyklistov i peších široká tri metre, spĺňajúca európsky štandard, bude začínať na cyklotrase v mieste obslužnej komunikácie Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. pri vodnej nádrži Ružín. Trasa bude pokračovať stúpaním smerom k ceste II/547 ponad obidva oporné múry a ďalej poza autobusovú zastávku k existujúcemu priechodu pre peších. V niektorých miestach pribudne zábradlie či oporný múr dlhý 54 metrov. Oceľová lávka, ktorá je súčasťou projektu, má dĺžku vyše 142 metrov a bude kotvená v opornom múre. Cyklisti aj chodci vďaka nej prekonajú prevýšenia terénu s pridanou hodnotou -  výhľadom na rieku Hornád pred vtokom do Ružínskej priehrady. Košický samosprávny kraj predložil projektový zámer, aj ako žiadosť o Nenávratný finančný príspevok, čím sa pokúša získať značnú časť vynaložených finančných prostriedkov na refundáciu investície.

„Cyklocestičku v štrkovom povrchu svojpomocne zrealizuje technický úsek obce Margecany. V budúcnosti chceme túto cyklotrasu ešte viac zatraktívniť vybudovaním krajského cykloodpočívadla s príslušenstvom aj pre nabíjanie elektrobicyklov. V časti, kde plánovaná cyklocestička bude schádzať k rieke Hornád, máme záujem vybudovať oddychovú oázu s ohniskami, kde si prídu na svoje i rodiny s deťmi. Projekt, s ktorým spolu so župou začíname, je skvelým základom, ktorý plánujeme zveľadiť. Ďalším pokračovaním cyklotrasy by mala byť aj nová cyklolávka cez Hornád až k funkčným pilierom starého železničného mosta, kde máme odvážny zámer vybudovať atrakciu - presklený most,“  dodal starosta Margecian Igor Petrik.

Podľa zmluvy so zhotoviteľom bude cyklistická cestička pripravená k užívaniu do šiestich mesiacov od odovzdania staveniska.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 15.07.2022 13:17
Upravené: 26.01.2023 08:37

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001