Košická župa si pripomenie Svetový deň vody sériou aktivít pre stredoškolákov

Víťazi súťaže Voda nad zlato spoznajú bližšie život vtákov vo vtáčom raji na Senianskych rybníkoch aj Ekocentrum Sosna.

Pri príležitosti Svetového dňa vody, ktorý si pripomíname 22. marca, Košický samosprávny kraj v spolupráci s Agentúrou na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. (ARR) organizuje tzv. Týždeň vody. Venovaný bude exkurziám pre víťazov prvých troch miest v súťaži Voda nad zlato, do ktorej sa mohli zapojiť žiaci nematuritných ročníkov stredných škôl. Súťaž realizoval kraj a ARR ako súčasť Programu obnovy krajiny. „Do projektov zameraných na ochranu životného prostredia chceme zapájať aj našich stredoškolákov. Teší ma, že sa to podarilo vďaka súťaži Voda nad zlato. Tento rok sa do nej zapojilo 13 tímov, ktoré spracovali zaujímavé projekty zamerané na ochranu životného prostredia, realizáciu vodozádržných opatrení či obnovu biodiverzity. Počas Týždňa vody síce odmeníme tri najúspešnejšie tímy, no veľké poďakovanie patrí všetkým žiakom, ktorí sa do súťaže zapojili a ktorým záleží na ochrane životného prostredia,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Týždeň vody začali žiaci v pondelok 22. marca návštevou pozorovateľne vtáctva Avescentrum Senné, ktoré je sídlom Slovenskej ornitologickej spoločnosti BirdLife Slovensko. Práve Senianske rybníky sú jednou z najvýznamnejších ornitologických lokalít v strednej Európe, počas roka tu hniezdi viac než 50 druhov vtáctva. Študenti tiež navštívia Ekocentrum Sosna, ktoré tvorí takmer pol hektárový pozemok. Ten je pretváraný na názornú ukážku prírodnej záhrady, kde sa pestujú plodiny, ovocie, bylinky a kvety bez akejkoľvek chémie. Prírodná záhrada slúži environmentálnej výchove, vzdelávaní žiakov, študentov či pedagógov. Žiaci ďalej absolvujú exkurziu na Hornú Torysu, ktorú povedie hydrológ a environmentalista Michal Kravčík.

Súbežne s naplánovanými exkurziami budú prebiehať aj stretnutia členov Vodných rád Košického samosprávneho kraja, ktoré sú súčasťou Programu obnovy krajiny, a to vo všetkých regiónoch v kraji. Ich cieľom je pokračovať v diskusii o zmene prístupu pri obhospodarovaní lesnej a poľnohospodársky využívanej krajiny, ako aj urbánnej krajiny  a umožniť vznik vodozádržných opatrení tak, aby podstatná časť dažďovej vody mohla byť zadržaná v krajine. Realizáciou týchto opatrení chce kraj v spolupráci s partnermi prispieť k obnoveniu procesov biodiverzity, k zvýšeniu pôdnej úrodnosti a zásob vodných zdrojov ako aj k ozdraveniu klímy.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.03.2022 09:57
Upravené: 24.01.2023 11:14

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001