Catching-up Regions pomáha už trom krajom na Slovensku

Záver tretieho ročníka iniciatívy Catching-up Regions (CuRI) na podporu dobiehajúcich regiónov sa niesol v znamení hodnotenia výsledkov, prezentácie úspechov, ale aj načrtnutí nových výziev. Tie predstavili samosprávy na záverečnej konferencii, ktorú tento rok organizačne zastrešoval Košický samosprávny kraj.

Pri príležitosti ukončenia tretieho roka iniciatívy CuRI sa 14. júna v Košiciach stretli zástupcovia Európskej komisie, Svetovej banky, Banskobystrického samosprávneho kraja,  Prešovského samosprávneho kraja, Košického samosprávneho kraja a Ministerstva investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Spoločne diskutovali o úspešných projektoch, ktoré sa vďaka iniciatíve podarilo v menej rozvinutých regiónoch zrealizovať aj o plánoch, ktoré majú pred sebou.

Košický samosprávny kraj sa pokúšal stať súčasťou iniciatívy Catchnig-Up Regions od roku 2018, podarilo sa mu to až vlani. „Oplatilo sa byť vytrvalí, pretože už za prvý rok sa nám podarilo rozhýbať prvé prospešné projekty. V Košickom kraji žije zo 461 obcí rómska menšina až v 221 z nich. Aby sme problém marginalizovaných rómskych komunít riešili komplexne, vypracovali sme projekty zamerané na výstavbu materských škôl, kanalizácií či zriadenie miestnej poriadkovej služby. Prvou lastovičkou, ktorú sa podarilo zrealizovať, je sprístupnenie Geoportálu KSK, ktorý využíva otvorené dáta v online priestore. Peniaze z Bruselu chceme využiť aj na rozvoj stredného školstva či podporu inovačného prostredia. Snažíme sa robiť maximum, aby sme iniciatívu vyžili na to, na čo je určená – rozvoj menej rozvinutých regiónov,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Prvým krajom, ktorý sa už v roku 2018 stal súčasťou iniciatívy, bol Prešovský samosprávny kraj. "Tieto štyri roky iniciatívy Catching up Regions posunuli Prešovský samosprávny kraj z virtuálnej reality do konkrétnych realizovaných projektov v hodnote 150 miliónov eur. Veľmi dôležité sú tzv. integrované výzvy, ako napr. v okrese Snina, kde plánujeme vybudovať základnú infraštruktúru, vodovod a kanalizáciu, a takisto aj cyklookruh Poloniny Trail, čo prinesie do regiónu nielen prácu, ale aj turistov a nové príležitosti pre obyvateľov, ktorí v ňom žijú. Hmatateľné výsledky máme už v školstve, kde sme začali so stavbami v štyroch lokalitách a pevne verím, že onedlho sa dostavia aj v marginalizovaných komunitách, kde máme aktuálne schválených 26 projektov v celkovom objeme 8,5 milióna eur. Som presvedčený, že vďaka silným partnerom ako je Svetová banka, Európska komisia a Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie sa nám tieto projekty čoskoro podarí dotiahnuť do úspešného konca," uviedol predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.

„Banskobystrický samosprávny kraj je súčasťou iniciatívy Catching-Up Regions od roku 2019 a dnes môžeme konštatovať, že viaceré projekty, smerované na pomoc najmenej rozvinutým regiónom, už prinášajú reálne výsledky. Spomeniem napríklad projekt Agentúry integrovanej starostlivosti, ktorý priniesol doslova revolúciu v sociálnej starostlivosti. Agentúra zamestnáva opatrovateľky, ktoré sa o seniorov starajú priamo u nich doma, v ich prirodzenom prostredí. Služba je dostupná v pätnástich obciach Mikroregiónu pri Slanej, z ktorých väčšinu tvoria malé obce, ktoré by z vlastných rozpočtov podobnú službu nedokázali zaplatiť. V rámci kraja sú podobné centrá dostupné aj v ďalších troch mikroregiónoch a postupne by sme nimi chceli pokryť až polovicu nášho územia. Rovnako sa vďaka iniciatíve Catching-Up Regions modernizuje praktické vyučovanie na našich stredných školách, rozvíjame spoluprácu s firmami a postupne začíname modernizovať aj prístup k službám vo verejnej doprave,“ povedal podpredseda BBSK Ondrej Lunter.

“Európska komisia s radosťou sleduje výsledky, ktoré CuRI dosiahla za uplynulých vyše troch rokov. S iniciatívou pokračujeme ďalej v štvrtom ročníku, kde naďalej pre úspech zostáva kľúčové viacurovňové partnerstvo medzi regionálnou a národnou úrovňou spolu s expertami Európskej komisie a Svetovej banky. Výsledky CuRI v jednotlivých samosprávnych krajoch, od ktorých očakávame, že si ich osvojí aj národná úroveň, sa priamo zameriavajú na odstraňovanie regionálnych rozdielov a podporujú regióny na ceste transformácie, obnovy a odolnosti,” ozrejmila Emma Toledano Laredo, riaditeľka Generálneho riaditeľstva pre regionálnu a mestskú politiku Európskej komisie. Jej slová následne doplnila Ellen Hamilton, vedúca špecialistka pre územný rozvoj zo Svetovej banky: „Otázka regionálneho rozvoja je komplikovaná, preto je veľmi dôležité spolupracovať a vzájomnej sa učiť jeden od druhého. Nech už sa projekt realizuje kdekoľvek na svete, je potrebné poznatky implementovať stále v kontexte regionálnych reálií, ktoré majú svoje špecifické problémy, preto voči nim musia byť použité aj špeciálne prístupy, tak aby pomáhali zlepšiť život v danom regióne,“ zdôraznila Hamilton.

Súčasťou konferencie boli aj panelové workshopy zamerané na prezentáciu najdôležitejších výsledkov, ako aj aktuálnych výziev jednotlivých komponentov iniciatívy. V rámci nich účastníci diskutovali o regionálnom rozvoji so zameraním na ekologický, digitálny a spravodlivý prechod, o udržateľnosti rozvoja cestovného ruchu, integrácii marginalizovaných rómskych komunít, regionálnej inovačnej politike a prístupoch na posilnenie spolupráce medzi podnikmi a výskumníkmi. Nemenej dôležitá bola aj problematika rozvoja odborného vzdelávania a prípravy pre väčší význam pre trh práce a prosperujúce regióny Slovenska. Diskutujúci sa zhodli v tom, že kvalita odborného vzdelávania je veľmi dôležitá nielen pre stredné odborné školy, ale je kľúčová aj pre rozvoj regiónu, pre budúcich investorov a pre udržanie konkurencieschopnosti regionálnej ekonomiky vo všetkých odvetviach. Nejde pritom len o investície do modernizácie budov, vybavenia a zariadení, ale taktiež o inováciu školských vzdelávacích programov a obsahov vzdelávania.

Program 3. ročníka záverečnej konferencie bude pokračovať vo štvrtok 15. júna, kedy sa jej jednotliví účastníci, vrátane zahraničných delegácií, zúčastnia exkurzií v regiónoch, s cieľom oboznámiť sa s konkrétnymi výsledkami iniciatívy CuRI.

****

Catching-up Regions (CuRI) je iniciatívou na pomoc dobiehajúcim regiónom na podporu ich rastu a inovácií, odstránenie prekážok pre lepšie využívanie európskych fondov a na zvýšenie prínosu investícií. Na Slovensku sa realizuje vďaka spolupráci Európskej komisie, Svetovej banky, Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácii SR a príslušného samosprávneho kraja. Do iniciatívy bol v roku 2018 pilotne vybraný Prešovský samosprávny kraj, v roku 2019 Banskobystrický samosprávny kraj a v roku 2020 sa do CuRI zapojil aj Košický samosprávny kraj.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 14.06.2022 14:40
Upravené: 25.01.2023 13:12

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001