Župa sprostredkovala ďalšie financie na prospešné projekty v kraji

Za príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu mohla obec Kluknava rozšíriť vodovod, zariadenie sociálnych služieb ReSocia zrekonštruuje nevyužívaný objekt v Petrovciach a základná škola v Kuzmiciach obnoví odborné učebne a renovuje školskú knižnicu.

Zelenú dostávajú ďalšie prospešné projekty v kraji. Život obyvateľov zlepšia vďaka nenávratnému finančnému príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), ktorého sprostredkovateľom je Košický samosprávny kraj.

V týchto dňoch sa finalizuje II. etapa výstavby vodovodu v Kluknave na Spiši. Zo štrukturálnych fondov získala obec viac ako 464-tisíc eur. „V tejto obci už vodovod mali, ale kapacitne obyvateľom nestačil. Vďaka príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu mohli Kluknavčania svoj vodovod rozšíriť o viac ako tri kilometre vodovodnej siete. Poslúži tak ďalším 514 obyvateľom obce, ku ktorým privedie pitnú vodu,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. Vďaka projektu sa zvýši podiel obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou.

Viac ako 326-tisíc eur získala nezisková organizácia ReSocia, ktorá poskytuje sociálne služby. V najbližších týždňoch by mala začať s rekonštrukciou nevyužívaného objektu v Petrovciach v okrese Sobrance, kde získala do dlhodobého prenájmu bývalý objekt obchodného strediska v centre obce. Po plánovanej rekonštrukcii bude mať ReSocia, n.o. pre svoje resocializačné stredisko k dispozícii priestory, ktoré umožnia osobnejší a individuálnejší prístup k využívaniu potenciálu klientov pri získavaní pracovných a sociálnych zručností a tým pre ich skoršie začlenenie sa do spoločnosti. V objekte bude zriadená aj výcviková kuchyňa, kde sa klienti striedajú pri príprave stravy a získavajú tak zručnosti, ktoré im pomôžu v osobnom živote.

Úspešná pri žiadosti o prostriedky z IROP bola aj obec Kuzmice. Za takmer 98-tisíc eur vytvorí v miestnej základnej škole novú jazykovú učebňu, ktorá poslúži na výučbu slovenčiny, angličtiny či ruštiny. Obnovou prejde aj fyzikálna učebňa, ktorá je v súčasnosti v nevyhovujúcom stave a školská knižnica, kde okrem vybavenia obohatia aj knižný fond. Obec Kuzmice leží v okrese Trebišov, pričom z celkového počtu obyvateľov 1821 je 350 Rómov. „Realizácia projektu je pre obec dôležitá aj z hľadiska vyrovnávania rozdielov medzi majoritnou populáciou a príslušníkmi marginalizovanej rómskej komunity, ktorá žije v obci. Benefit projektu pocítia nielen deti z obce Kuzmice, ale aj z ďalších dvoch spádových obcí. Cieľom je zlepšiť kľúčové kompetencie žiakov a lepšie ich pripraviť na ďalšie vzdelávanie,“ povedal župan Trnka.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 16.07.2021 11:45
Upravené: 02.02.2022 16:46

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001