Trhovisko v Moldave nad Bodvou pomôže miestnym aj celému regiónu

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie nových pracovných miest v prihraničnom regióne Cserehát a predaj kvalitných lokálnych výrobkov.

V Moldave nad Bodvou vzniklo vďaka slovensko-maďarskej spolupráci nové miestne trhovisko. Financie na tento projekt získalo mesto z cezhraničného programu Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko v úzkej spolupráci s Európskym zoskupením územnej spolupráce Via Carpatia, ktorého spoluzakladateľom je Košický samosprávny kraj. Trhovisko oficiálne otvoria v sobotu 24. apríla za účasti predsedu Košického samosprávneho kraja.

Výstavba trhoviska sa začala v marci 2019, financovaná bola prevažne z eurofondov vo výške viac ako 168 000 eur. Svoje produkty tu budú predávať lokálni výrobcovia a producenti z pohraničného regiónu Krásny Cserehát. „Trhovisko bude štartovacou čiarou pre ďalšiu spoluprácu, projekty a rozvoj v tomto regióne. Cieľom bolo zabezpečiť moderné, no zároveň tradičné nákupné miesto, ktoré tu dlhodobo chýbalo. Trhovisko ponúkne priestor pre drobných farmárov, pestovateľov a výrobcov, ktorí dostanú viac príležitostí presadiť sa. V regióne s nízkou zamestnanosťou tak vznikne nový impulz pre vytvorenie nových pracovných miest a v konečnom dôsledku aj zvýšenie kvality života. Obyvateľom sa na stôl dostanú produkty spracované v novovzniknutých závodoch v rámci ďalšej časti Cezhraničného akčného plánu zamestnanosti pre mikroregión Cserehát,“ informoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Súčasťou predajného miesta s rozlohou 313 m2 sú tiež pulty na tovar. Projekt počíta aj s ekologickým dopadom na životné prostredie, nakoľko trhovisko má zelenú strechu, ktorá predchádza prehrievaniu počas leta. Obyvatelia si budú môcť kúpiť kvalitné a čerstvé lokálne výrobky od miestnych farmárov, priestor však dostanú aj produkty zdravej výživy a modernej gastronómie, ako pražené semiačka, tekvicový olej či zeleninové a ovocné šťavy.

Trhovisko vzniklo v rámci projektu Meet the Local Needs, ktorý je súčasťou komplexného Cezhraničného akčného plánu zamestnanosti pre Cserehát, ktorý potrvá do roku 2022.

„Výhodou tohto cezhraničného projektu je vzájomná kooperácia, zlepšenie vzťahov a zdieľanie poznatkov a skúseností medzi jednotlivými partnermi z oboch krajín, čo je prospešné pre všetky zúčastnené strany. Ďalším z cieľov projektu je využitie potenciálu tohto regiónu, ktorý tkvie v lokálnej produkcii a trhoviská túto produkciu budú priamo podporovať,“ doplnila riaditeľka EZÚS Via Carpatia Julianna Orbán Maté.

Okrem trhoviska v Moldave nad Bodvou vznikne v rámci projektu aj jedno ďalšie v obci Buzica v okrese Košice-okolie a tri na maďarskej strane. Súčasťou akčného plánu sú tiež vzdelávacie programy, do ktorých sa budú môcť zapojiť znevýhodnení alebo nezamestnaní obyvatelia.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 23.04.2021 14:12
Upravené: 02.02.2022 16:19

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001