Samosprávy, školy či cirkvi môžu opäť získať až 50-tisíc eur z Fondu malých projektov

Žiadosti o finančný príspevok možno predkladať ešte do 31. januára.

Miestne samosprávy, školy, cirkvi aj neziskové organizácie môžu ešte tento mesiac žiadať o finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, konkrétne z Fondu malých projektov. Jeden projekt má šancu získať od 20 000 do 50 000 eur. Peniaze sú určené pre žiadateľov z takzvanej východnej programovej oblasti, kam spadajú Košický kraj, Banskobystrický kraj a župy Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád a Szabolcs-Szatmár-Bereg.

Výzvu vyhlásilo Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia spolu s Košickým samosprávnym krajom a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. „Je to skvelá šanca pre zástupcov obcí či neziskových organizácií, ako nadviazať slovensko-maďarskú spoluprácu, získať podporu pre cezhraničné projekty a vďaka nim zvýšiť kvalitu života obyvateľov v pohraničnej oblasti. Napríklad v roku 2020 vďaka podpore z Fondu malých projektov pribudli nové priestory v športovom areáli v obci Kysak, vďaka čomu tam možno organizovať športové a kultúrne podujatia. Aj napriek pandémii sa podarilo zrealizovať tiež Regionálny festival tradičných ľudových jedál a zvykov v obci Slanec, na ktorom sa zúčastnili aj predstavitelia maďarských prihraničných obcí.  Doteraz bolo podporených 103 projektov. Aktuálna výzva pre nové projekty je otvorená do 31. januára 2021,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.  

Fond malých projektov je implementovaný ako súčasť Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko a podporí projekty v rámci Prioritnej osi 4 Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti. Celková finančná alokácia pre Prioritnú os 4 (EFRR) predstavuje 791 053,96  eur. ,,Veľmi nás teší, že sme doteraz mohli podporiť desiatky zaujímavých projektov. Tretia výzva predstavuje v súčasnom programovom období poslednú príležitosť na podávanie projektov, preto ak má niekto zaujímavý nápad a chce ho zrealizovať pomocou Fondu malých projektov, nech neváha,“ povedala riaditeľka Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Via Carpatia Julianna Orbán Máté.

Malé projekty predkladané v rámci tejto výzvy môžu byť zamerané na vypracovanie stratégií, štúdií, koncepcií, tvorbu spoločných odborných programov, organizovanie podujatí medzi obcami/mestami, organizovanie školení či výmeny skúseností.

Podrobný popis Výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok pre malé projekty, vrátane pravidiel oprávnenosti, podmienok predkladania a informácií o výberovom procese, nájdu žiadatelia na webe http://www.viacarpatia-spf.eu/-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-fp.

 

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 11.01.2021 10:30
Upravené: 02.02.2022 15:51

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001