Kraj spúšťa participatívny rozpočet, do rozhodovania zapojí verejnosť

Košický samosprávny kraj pilotne vyčlenil na participatívnu časť rozpočtu 100 000 eur, podporené budú projekty zamerané na rozvoj športovej infraštruktúry v kraji.

Občania budú môcť po prvýkrát v histórii Košického samosprávneho kraja rozhodovať, kam pôjdu verejné peniaze. Župa vyhlasuje výzvu na predkladanie návrhov o verejnoprospešných projektoch, ktoré sa zrealizujú v rámci participatívnej časti krajského rozpočtu. Projekty môžu byť zamerané na výstavbu, rekonštrukciu aj modernizáciu športovísk. Svoje návrhy môžu od 1. do 31. októbra predkladať mestá, obce, ale aj občianske združenia či neziskové organizácie, ktorým záleží na tom, aby sa šport v Košickom kraji ešte viac rozhýbal.

„Participatívny rozpočet vo všeobecnosti patrí k jedným z najefektívnejších demokratických nástrojov. Umožňuje občanom priamo sa zapojiť do rozhodovania o prerozdelení časti verejných zdrojov. Jeho zavedenie nám odporúčal aj Protikorupčný audit, ktorý na Úrade Košického samosprávneho kraja v roku 2019 realizovala mimovládna organizácia Transparency International Slovensko. Týmto krokom preto napĺňame aj záväzok transparentne prerozdeľovať verejné prostriedky a počúvať občanov v tom, aké projekty by mala župa zrealizovať. Verím, že samosprávy cez svojich občanov aj tretí sektor túto príležitosť využijú a aj vďaka ich návrhom podporíme projekty, ktoré v našom kraji doposiaľ chýbali,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

V rámci výzvy môže župa poskytnúť dotáciu na projekty realizované len na území Košického kraja. Participatívny rozpočet bude prerozdelený na projekty v každom regióne v kraji, jeho výška sa bude odvíjať od počtu obyvateľ. Najviac prostriedkov získajú projekty v Above, ktoré si budú môcť rozdeliť 40 000 eur. Pre Zemplín je alokovaných 30 000 eur, ďalších 20 000 eur poputuje na Spiš a 10 000 eur si rozdelia úspešné projekty na Gemeri. Jednotlivé návrhy, ktoré predložia samosprávy, občianske združenia a neziskové organizácie, posúdi odborná komisia. O tom, ktoré projekty sa v rámci regiónoch zrealizujú, bude rozhodovať verejnosť hlasovaním. Finančnú podporu z kraja získajú projekty z oblasti športu s najväčším počtom hlasov. Realizácia úspešných projektov by mala prebiehať v budúcom roku. 

Žiadateľ, ktorý chce predložiť návrh projektu, musí vypracovať žiadosť o poskytnutie dotácie vyplnením elektronického formulára, ktorý je dostupný na: https://vucke.egrant.sk/. Všetky podrobné informácie týkajúce sa participatívneho rozpočtu sú zverejnené na www.web.vucke.sk/sk/uradna-tabula/povinne-informacie/dotacie/.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 01.10.2021 10:05
Upravené: 02.02.2022 17:14

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001