Kraj je bližšie ku geotermálnym zdrojom, začali sa vrtné práce pri Čižaticiach

Už v prvej polovici budúceho roka by mala dostať župa odpoveď na to, pre aké účely dokáže využiť podzemné zdroje geotermálnej vody pri Čižaticiach.

Východniari sú opäť bližšie ku geotermálnym zdrojom pri Čižaticiach v okrese Košice-okolie. V týchto dňoch ukončil Košický samosprávny kraj prvú etapu, ktorá zahŕňa prípravné práce a realizáciu úvodnej časti vrtu. „S malou vrtnou súpravou sme sa dostali do hĺbky 30 metrov. Ide o prípravné práce pre veľkú vrtnú vežu, vďaka ktorej sa budeme vedieť dostať do viac ako 2-tisíc metrovej hĺbky, prípadne do hĺbky, v ktorej sa nachádza zdroj termálnej vody. Pôjde o pomerne hlboký vrt, výdatnosť a teplota vody by mala byť podobná ako pri vrte v neďalekom Ďurkove. Na využitie geotermálneho zdroja však nechceme čakať desiatky rokov. Prevádzku veľkej vrtnej súpravy by sme chceli spustiť po jej preprave a montáži koncom roka. Verím, že čižatický vrt už začiatkom budúceho roka odhalí potenciál, ktorý máme pod povrchom a tento geotermálny zdroj budeme vedieť využiť čo najlepšie v prospech všetkých východniarov. Či už to bude akvapark, alebo geotermálne vykurovanie, možnosti sú široké,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Košická kotlina predstavuje najperspektívnejšiu geotermálnu oblasť na území Slovenska. Čižatická geotermálna štruktúra je severným pokračovaním ďurkovskej štruktúry. Držiteľom prieskumného územia Čižatice - geotermálne vody je spoločnosť GeoSurvey, s. r. o., ktorá patrí pod kraj. „Čižatický vrt je výnimočný, pretože po ďurkovských vrtoch je druhým s najvyššou teplotou - očakávame až okolo 100 °C. Výnimočná je aj jeho plánovaná hĺbka, približne 2 300 metrov. Samotná šírka vrtu sa bude smerom do hĺbky zužovať – zatiaľ čo horná hrúbka je približne 47 centimetrov, finálna v dolnej časti by mala byť 18 centimetrov. Na Slovensku nemáme spoločnosť, ktorá by dokázala zrealizovať vrt s takýmito parametrami, preto sme rátali s medzinárodnou spoluprácou. Veľká vrtná súprava bude na Slovensko prepravovaná po častiach ako nadrozmerný náklad, jej montáž potrvá niekoľko dní,“ uviedol Stanislav Jacko z Ústavu geovied Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TUKE.  

Na realizáciu geotermálneho vrtu pri Čižaticiach vyčlenila župa zo svojho rozpočtu 1 900 000 eur, zámer odsúhlasilo Zastupiteľstvo KSK v roku 2019. Vrt realizuje konzorcium firiem Rotaqua z Maďarska a Rhodes Slovakia, s.r.o., ktoré uspelo vo verejnom obstarávaní. Geologický dozor nad prácami v Čižaticiach vykonáva Technická univerzita v Košiciach, ktorá počas vrtu odoberá a vyhodnocuje získané vzorky. V prvej polovici budúceho roka vypracuje finálnu analýzu, ktorá vyráta celkové množstvo využiteľných zásob podzemnej vody. Poskytne údaje aj o prietoku a teplote vody či jej chemickom zložení.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 09.11.2021 11:50
Upravené: 02.02.2022 17:22

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001