Kraj chce realizovať projekt na obnovu biodiverzity v lesoch na Gemeri a Spiši

Zámer spolufinancovať projekt na Ochranu a obnovu biodiverzity v lesných ekosystémoch schválili krajskí poslanci na rokovaní 26. apríla.

Košický samosprávny kraj pokračuje v zelených opatreniach zameraných na ochranu životného prostredia. Po Programe obnovy krajiny a Zelenom memorande, ku ktorému sa pridali všetky samosprávne kraje, sa chce uchádzať o eurofondy potrebné na realizáciu projektu Ochrana a obnova biodiverzity v lesných ekosystémoch Košického kraja. V rámci neho by sa v lesoch na Gemeri a na Spiši mohli zrealizovať opatrenia zamerané na ozdravenie životného prostredia a obnovu biodiverzity mimo chránených území. V lesoch v okolí Dobšinej, Betliara a Gelnice by tak vznikli napríklad opatrenia, ktoré zabraňujú odtoku vody z územia ako infiltračné priekopy alebo prehradenia, obnovili by sa mokrade a zvýšili zásoby podzemnej vody. „Ide o pokračovanie prác v našom úsilí v rámci Programu obnovy krajiny, ktorý realizujeme v našom kraji od roku 2018. Opatrenia v rámci tohto projektu by sa mali realizovať na niekoľko sto hektárových územiach. Chceme využiť každú výzvu a každé euro, ktoré je k dispozícii na podporu zelených projektov. Aj keď by sa tieto opatrenia mali realizovať na územiach mestských lesov, Košický samosprávny kraj je pripravený finančne sa podieľať na ich realizácii,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

V rámci územia Košického kraja zaberajú lesy takmer 40 percent plochy. V niektorých oblastiach sú však pôvodné biotopy poškodené, mnohé územia sú poznačené nedostatkom vody, vysychaním lesných porastov, či výrubom stromov. Okrem výskytu požiarov má poškodenie lesnej biodiverzity za následok aj premnoženie škodcov či úbytok vody vo vodných tokoch, v období výdatných zrážok nadmerný odtok vody spôsobuje povodne a škody. V dôsledku degradácie biodiverzity tiež dochádza k ohrozeniu určitých druhov rastlín a živočíchov, čo je problémom aj na území Košického kraja. Cieľom opatrení je teda posilniť prirodzenú biodiverzitu v lesoch tak, aby rastliny a živočíchy mali vytvorené lepšie prostredie a aby bola prinavrátená prirodzená rovnováha v týchto lesoch. V neposlednom rade sa majú zvýšiť zásoby podzemnej vody, efektívnejšie zachytávať uhlík a znižovať uhlíková stopa. Aké konkrétne opatrenia sa budú v lesoch realizovať, ukáže štúdia projektu.

Na realizáciu projektu v celkovom objeme výdavkov 6 miliónov eur chce kraj získať 5,7 milióna eur z výzvy Ministerstva životného prostredia SR, ďalších 300 000 eur by dofinancoval zo svojho rozpočtu. Zámer spolufinancovať tento projekt schválili krajskí poslanci na svojom rokovaní 26. apríla.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 26.04.2021 14:30
Upravené: 02.02.2022 16:20

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001