Košický samosprávny kraj vlani dosiahol najvyššie čerpanie z IROP spomedzi samosprávnych krajov

Župa prečerpala o takmer sto percent viac finančných prostriedkov oproti plánu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktoré bolo riadiacim orgánom pre IROP. Čerpanie peňazí z eurofondov v rámci tohto operačného programu sa vyšplhalo na takmer 14 000 000 eur.

Košický samosprávny kraj, ktorý je sprostredkovateľským orgánom (SO) pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP), sa stal lídrom v čerpaní eurofondov v rámci tohto programu spomedzi všetkých samosprávnych krajov. V roku 2020, kedy bolo riadiacim orgánom Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, prečerpala župa prostredníctvom SO pre IROP 7 287 000 eur, čo je na úrovni 198 percent. „V úvode minulého roka bolo nastavené čerpanie prostriedkov z IROP na sumu 3 676 000 eur. Nášmu sprostredkovateľskému orgánu sa však v priebehu roka podarilo vyčerpať dvakrát toľko. Spomedzi krajov sme sa tak umiestnili na prvom mieste z hľadiska čerpania peňazí z tohto operačného programu. Aj na tomto príklade sa ukazuje, že ak je čerpanie eurofondov decentralizované na úroveň krajov, k občanom sa tieto peniaze dostanú omnoho rýchlejšie, než je predpoklad,“ informoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Vďaka finančným prostriedkom z Integrovaného regionálneho operačného programu sa v minulom roku podarilo v Košickom kraji zrealizovať viacero kvalitných projektov, ktorých kontrola prebiehala na Úrade KSK. Napríklad zmluvní autobusoví dopravcovia Košického samosprávneho kraja obnovili svoj vozový park, vybudovaná bola nová autobusová stanica v Michalovciach, mesto Krompachy zrekonštruovalo materskú školu, v obci Biel boli odborné učebne základnej školy vybavené novými učebnými pomôckami, na Spiši bol vybudovaný cyklochodník a v Spišskej Novej Vsi bola zmodernizovaná materská škola pre deti so zdravotným znevýhodnením. 

Okrem projektov, ktorých kontrola prebiehala na Úrade KSK, sa župe podarilo čerpať eurofondy z IROP aj na opravy ciest. V roku 2020 kraj dokončil  napríklad rekonštrukciu cesty II/582 z Michaloviec do Sobraniec, stavebné práce ešte prebiehajú na ceste II/547 od mosta Ružín v smere na Spišské Vlachy aj na ceste II/555 vedúcej z Michaloviec do Kráľovského Chlmca. Na týchto stavbách sa preinvestovalo spolu 4 740 000 eur.

Peniaze z Integrovaného regionálneho operačného programu čerpali aj župné stredné školy. Ku koncu minulého roka bolo preinvestovaných 1 780 000 eur. Tieto finančné prostriedky pomôžu predovšetkým zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania na stredných školách a prepojiť vyučovanie s praxou. Celkovo sa čerpanie eurofondov v rámci tohto operačného programu vyšplhalo na takmer 14 000 000 eur. „Peniaze z Bruselu majú pomôcť znižovať regionálne rozdiely a zlepšovať kvalitu života obyvateľov aj v obciach a mestách na východe Slovenska. V predchádzajúcom programovom období, ako aj v tom aktuálnom, sme čerpali peniaze z IROP najmenej efektívne. Konkrétne v tom aktuálnom sme „minuli“ iba približne 40 percent z alokovaných peňazí. Kraj chce pomôcť v zlepšení tejto štatistiky a aj v tomto roku sa budeme snažiť zvýšiť čerpanie prostriedkov, ktoré sú nám k dispozícii,“ uzavrel Trnka.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 28.01.2021 12:43
Upravené: 02.02.2022 15:57

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001