Fond malých projektov podporí ďalších 23 aktivít v pohraničí

Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia, ktorého spoluzakladateľom je Košický samosprávny kraj,  v rámci Programu Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko opäť podporilo zaujímavé cezhraničné projekty.

Zlepšiť život obyvateľom v pohraničí pomôže tento rok 1,2 milióna eur v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko. Tento rok schválilo Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia 23 projektov. Finančný príspevok získali občianske združenia, mestá a obce, neziskové organizácie, či regionálne rozvojové agentúry. „Vďaka Fondu malých projektov sa v Košickom kraji darí realizovať projekty, ktoré pomáhajú obyvateľom žijúcim v pohraničnej oblasti. Či už ide o zvyšovanie kvality vzdelávania na školách, budovanie športovej infraštruktúry, či organizovanie kultúrnych podujatí, detských táborov alebo vzdelávacích programov. Teší ma, že aj v čase pandémie budú podporené ďalšie viac než dve desiatky aktivít, ktoré zvýšia atraktivitu regiónov na oboch stranách hranice, či už pôjde o projekty na území Košického kraja alebo v maďarskej prihraničnej oblasti,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Projekty, ktoré v tomto roku schválilo Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia, kladú dôraz na aktivity ako organizovanie cyklotúr,  trhov, táborov či vzdelávacích programov. Medzi podporenými projektmi sú aj aktivity zamerané na tvorbu spoločných odborných programov v oblasti vzdelávania, kultúry, turizmu, ochrany prírody, vydávanie brožúr, vypracovanie stratégií a štúdií, organizovanie spoločných podujatí medzi obcami za účelom vytvorenia spolupráce medzi mladými ľuďmi, tvorbu a realizáciu programov pre deti a turistov či organizovanie festivalov a súťaží.

„V rámci 3. výzvy sme vyčerpali všetky finančné prostriedky, ktoré boli určené pre východnú časť slovensko-maďarskej  prihraničnej oblasti. Veľmi ma teší, že sa opäť podporí veľa zaujímavých projektov. Našim prijímateľom držím palce pri implementácii a zároveň by som chcela zdôrazniť, aby sa v prípade otázok naďalej obracali k nám s dôverou,“ uviedla riaditeľka EZÚS Via Carpatia Julianna Orbán Máté.

Vzdelávacie programy a programy na podporu podnikania pre mladých ľudí sa budú realizovať na území maďarského Szabolcs-Szatmár-Bereg-megye a Košického kraja. Vďaka podpore vzniknú napríklad spoločné cezhraničné dopravné programy pre deti materských škôl a školákov v obciach Bükkábrány a v Jablonove nad Turňou. Rozvoj cezhraničného prírodného dedičstva vďaka obci Magyarnándor a obci Vinica posilní atraktivitu a turistický význam oboch oblastí. Spoločný projekt obce Ruská a obce Vámosújfalu zasa prispeje k oživeniu kultúrnych hodnôt regiónu Horného a Dolného Zemplína prostredníctvom spoločných kultúrnych podujatí a workshopov. Vytvorenie tokajskej a gemerskej turistickej trasy podľa vzoru talianskych vínnych ciest, návštevy pamätihodností, kultúrne a športové podujatia pomôže aj ekonomickému rozvoju týchto dvoch regiónoch. Finančné prostriedky boli pridelené aj projektu so zameraním na ochranu kultúrno-historického a ľudového dedičstva regiónov Nógrád/Novohrad a Heves. Kompletný zoznam schválených projektov nájdete na: http://www.viacarpatia-spf.eu/--4-329-zoznam-schvalenych-projektov-v-ramci-iii--vyzvy-skhu2001-sk

Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok bola vyhlásená 1. decembra 2020 pre východnú programovú oblasť (Košický kraj, Banskobystrický kraj a župy Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád a Szabolcs-Szatmár-Bereg). Termín uzávierky bol 15. februára 2021. 

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 28.05.2021 11:03
Upravené: 02.02.2022 16:31

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001