Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci Fondu malých projektov

Výzva bude otvorená od 1. decembra 2020 s termínom uzávierky 31. januára 2021.

Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia spolu s Košickým samosprávnym krajom a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft vyhlasujú výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok pre Fond malých projektov, ktorý je implementovaný ako súčasť Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko.

Miestne samosprávy, školy, cirkvi aj neziskové organizácie spadajúce do východnej programovej oblasti (Košický kraj, Banskobystrický kraj a župy Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád a Szabolcs-Szatmár-Bereg) môžu žiadať o finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške od 20 000 eur do 50 000 eur.

Fond malých projektov podporí projekty v rámci Prioritnej osi 4 „Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti“. Výzva bude otvorená od 1. decembra 2020 s termínom uzávierky 31. januára 2021.

Malé projekty predkladané v rámci tejto výzvy môžu byť zamerané na vypracovanie stratégií, štúdií, koncepcií, tvorbu spoločných odborných programov, organizovanie podujatí medzi obcami/mestami, organizovanie školení či výmeny skúseností. Ďalej môžu byť podporené aktivity podporujúce ochranu životného prostredia, pre zlepšenie a čistenie prírodných oblastí a mnoho ďalších. 

Podrobný popis Výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok pre malé projekty, vrátane pravidiel oprávnenosti, podmienok predkladania a informácií o výberovom procese, si stiahnete na webe http://www.viacarpatia-spf.eu/-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-fp.

 

Autor/zdroj: Via Carpatia
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 10.12.2020 16:00
Upravené: 28.12.2021 11:58

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001