Vďaka Programu obnovy krajiny pribudlo v Košickom kraji ďalších desať dažďových záhrad

Pri budovaní vodozádržných opatrení pomáhali aj krajskí dobrovoľníci či študenti stredných škôl.

Program obnovy krajiny, ktorý Košický samosprávny kraj realizuje od roku 2018, pokračoval ďalšími aktivitami aj v tomto roku. Kým vlani bolo pri župných stredných školách vybudovaných päť dažďových záhrad, v tomto roku župa vybudovala dvakrát toľko. „Budovanie dažďových záhrad v areáloch našich stredných škôl sa nám v minulom roku osvedčilo. Ide o efektívny spôsob, ako zachytávať dažďovú vodu, ktorá neodteká bez úžitku a zároveň majú aj edukatívny charakter pre našich stredoškolákov. Vďaka Programu obnovy krajiny sme tento rok vybudovali desať dažďových záhrad na Above, Zemplíne aj na Spiši,“ informoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Dažďová záhrada PríbeníkPráce na vybudovaní dažďových záhrad zahŕňali aj prieskum areálov jednotlivých škôl alebo školských zariadení a vypracovanie projektových dokumentácií. S ich budovaním pomáhali dobrovoľníci z Dobrovoľníckeho centra Košického kraja i stredoškoláci. Dažďové záhrady pribudli na SOŠ Gemerská v Košiciach, na Strednej odbornej škole v Pribeníku, na Strednej automobilovej škole v Košiciach, na Školskom internáte na Považskej ulici v Košiciach, na Obchodnej akadémii na Polárnej ulici v Košiciach, na Strednej odbornej škole v Prakovciach, v Škole v prírode v Kysaku, pri Gymnáziu na Šrobárovej ulici v Košiciach, na Strednej odbornej škole Ostrovského v Košiciach a pri Gymnáziu Alejová v Košiciach. Okrem toho na Strednej odbornej škole na Kukučínovej ulici v Košiciach pribudlo v tomto roku nadrozmerné muralistické dielo opisujúce prirodzený kolobeh vody v prírode.

Župa v spolupráci s Agentúrou na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o.(ARR), ktorej je zakladateľom, pripravovala v tomto roku aj Akčné plány pre šesť území, tzv. čiastkových mikropovodí. Ide o územia v okolí riek Laborec, Ondava, Hornád a Roňava. V kraji vzniklo šesť Vodných rád, ktoré mali definovať konkrétne problémy v jednotlivých územiach a možnosti riešenia. Ich členmi sú zástupcovia samospráv, štátnej správy, lesníci aj poľnohospodári. „Vďaka Akčným plánom vieme znížiť riziko povodní v našom kraji, navrátiť pôde úrodnosť a zabezpečiť ekologickú stabilitu územia. Obsahujú totiž konkrétne opatrenia, ako napríklad výsadbu stromoradí, zadržiavanie zrážkovej vody, ale aj budovanie dažďových záhrad,“ uviedol riaditeľ ARR Jaroslav Tešliar.

Po odsúhlasení jednotlivých akčných plánov v regiónoch bude vypracovaný Akčný plán Programu obnovy krajiny Košického kraja. Ten sa stane súčasťou pripravovanej Integrovanej územnej stratégie Košického kraja, ktorá je kľúčová pre čerpanie eurofondov v budúcom programovom období 2021-2027.

Na realizáciu Programu obnovy krajiny pre rok 2020 vyčlenil Košický samosprávny kraj 100 000 eur. Kvôli pandémii musela župa v tomto roku zrušiť Konferenciu obnovy krajiny. Pripravený však bol napríklad projekt realizácie vodozádržných opatrení na Strednej priemyselnej škole technickej v Spišskej Novej Vsi, kde má vzniknúť sedem vodozádržných opatrení, vrátane tzv. zelenej strechy. Schválený bol aj medzinárodný projekt „CLIMADAM“, ktorý je zameraný na klimatické zmeny v Košickom kraji a v Zakarpatskej oblasti v celkovej výške viac než 430 000 eur. Financovaný bude z Nórskych fondov.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 03.12.2020 10:38
Upravené: 28.12.2021 11:57

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001