V Košickom kraji pribudne v roku 2020 deväť nových atrakcií podporujúcich ekoturizmus

Inovatívny projekt smart turizmu, unikátny produkt ekoturizmu, prvý svojho druhu na Slovensku či dokonca prvý na svete. Aj také prívlastky má deväť nových projektov, podporených Košickým samosprávnym krajom v rámci programu Terra Incognita, ktoré pribudnú v roku 2020 na mapu turistických atrakcií v Košickom kraji.

Výzva na podporu cestovného ruchu Terra Incognita 2020 bola Košickým samosprávnym krajom (KSK) a Krajskou organizáciou Košice Región Turizmus (KRT) vyhlásená na jeseň 2019. Jednou zo zaujímavých oblastí výzvy boli mikrogranty podporujúce ekoturizmus. Žiadatelia sa mohli uchádzať o finančné prostriedky na budovanie infraštruktúry, vznik nového produktu cestovného ruchu v oblastiach prírodného, vidieckeho, kultúrneho, vodáckeho turizmu či agroturizmu a geoturizmu.

Do výzvy sa mohli zapojiť podnikatelia, občianske združenia i organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. V rámci podpory ekoturizmu a veľkých investičných projektov sa prihlásilo 50 projektov, ktoré spolu žiadali o sumu viac ako 2 500 000 eur.

„Ekoturizmus je aktuálne vo svete veľmi skloňovanou témou. Preto sme sa ju rozhodli zaradiť do výzvy programu Terra Incognita na rok 2020 a projekty podporiť sumou 120 000 eur. Celkovo podporíme deväť projektov v rôznych častiach nášho kraja. Ide o projekty, ktoré spĺňali podmienky výzvy, mali najväčší potenciál zapadnúť na mapu turistických atrakcií v kraji a svojou udržateľnosťou dokážu rozhýbať cestovný ruch na východe Slovensku. Pomocnú ruku podávame aj lokálnym podnikateľom, pre ktorých je cestovný ruch živobytím,“ informoval košický župan Rastislav Trnka.

Aké projekty ekoturizmu pribudnú v Košickom kraji?

Vďaka podpore prejde vylepšením košický kemping a revitalizácie a rozšírenia sa dočká starší náučný chodník Hornád - Milič, prepájajúci významné turistické atrakcie v Above. Vybuduje sa ekovčelnica v Hrabušiciach s voľným chovom včiel a službami apiterapie. V lesoch Vinianskeho jazera pribudne unikátny produkt ekoturizmus Lesný kúpeľ, ktorý bude prvý svojho druhu na Slovensku. V Kováčovej, v okrese Rožňava dôjde k obnove a zachovaniu vodného mlyna s bohatou históriou. Nová exteriérová prírodná učebňa vznikne na brehoch Morského oka a pre potreby trvalého vstupu na Viniansky hrad pribudne nový most, vyrobený tradičnými spôsobmi priamo na hrade. V regióne Abov a na Tokaji vzniknú nové projekty podporujúce vodáctvo, a to inovatívny prvok Smart turizmu na rieke Hornád - prvý canoe sharing na svete a rozšírenie turistickej ponuky v rámci krátkych splavov na rieke Ondava.

Všetky spomínané projekty sa aktuálne realizujú. Termín ich ukončenia je naplánovaný na koniec októbra. Projekty, ktoré uspeli vo výzve Terra Incognita získali okrem finančnej podpory aj marketingovú. Tú zastrešuje krajská organizácia cestovného ruchu KRT. Ako doplnila jej výkonná riaditeľka Lenka Vargová Jurková: ,,Všetky úspešné projekty podporené z výzvy 2020 majú veľký potenciál a predpoklad, že verejnosť zaujmú, navyše sú priateľské k životnému prostrediu. Hlavným motívom ekoturizmu je „Prežívaj zážitky a ochraňuj hodnoty“. 8. augusta predstavíme a slávnostne otvoríme prvý z nich, a to Lesný kúpeľ v blízkosti Vinianskeho jazera. Podujatie bude prístupné širokej verejnosti a spojené s výstupom na hrad Vinné.”

Autor/zdroj: Košice Región Turizmus
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 31.07.2020 11:08
Upravené: 28.12.2021 11:51

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001