Ústnu časť výberového konania na vedúceho odboru školstva a regionálneho rozvoja KSK mohla sledovať aj verejnosť

Výberové konanie na post vedúceho odboru školstva a vedúceho odboru regionálneho rozvoja prebehlo 16. 7. 2020 na Úrade Košického samosprávneho kraja. Overujú sa ním odborné znalosti uchádzača, všeobecný prehľad, tvorivé myslenie, verbálny prejav, rýchlosť uvažovania aj osobnostné predpoklady.

Výberové konanie pozostávalo z dvoch častí. Písomný test obsahoval 30 otázok a overili sa ním odborné znalosti uchádzačov. Predpokladom postúpenia na ústnu časť výberového konania bolo minimálne 70 % úspešnosť odpovedí z písomnej časti. Ústna časť sa skladala z prezentácie osoby uchádzača, prezentácie vypracovaného projektu a odpovedí na otázky členov výberovej komisie aj občanov. 

Online prenos výberového konaniaJedným z cieľov Košického samosprávneho kraja je stransparentniť výber na vedúcich jednotlivých odborov. Verejnosť mohla sledovať aj on-line prenos z ústnej časti výberového konania, a to prostredníctvom You Tube kanála. Otázky uchádzačom mohli jednotlivci klásť prostredníctvom www.sli.do  s #KSK04 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 16.07.2020 09:00
Upravené: 28.12.2021 11:48

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001